Geri
-
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
Dersin Seviyesi

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Staj Durumu

Öğrenme Çıktıları
1-Hasta gereksinimlerini, risklerini belirleyebilir, uygun hemşirelik girişimlerini yapabilir ve değerlendirebilir.
2-Hastanın bakımında temel bilgileri kullanabilir.
3-Kliniklerde teknik hemşirelik becerilerini kullanabilir.
4-Sistemle ilgili uygun hemşirelik bakımı yapabilir.
5-Hasta eğitimi yapabilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Üriner sistemin yapısı ve fonksiyonları
2-Üriner sistemin boşaltım fizyolojisi
3-RESMİ TATİL
4-Üriner sistem tanılaması ve değerlendirilmesi
5-Üriner sistem tanılaması ve değerlendirilmesi
6-vaka analizi
7-Böbrek hastalıklarında tanı işlemleri ve hemşirelik bakımı
8-Üriner sistem enfeksiyonları (sistit, üretrit, piyelonefrit) ve hemşirelik bakımıARA SINAV
9-Üriner sistem enfeksiyonları (sistit, üretrit, piyelonefrit) ve hemşirelik bakımı
10-Böbreğin İmmünolojik Bozuklukları (Glomerülonefrit, Nefrotik Sendrom) ve Hemşirelik Bakımı
11-Böbreğin İmmünolojik Bozuklukları (Glomerülonefrit, Nefrotik Sendrom) ve Hemşirelik Bakımı
12-Böbrek Yetersizliği ve Hemşirelik Bakımı
13-vaka analizi
14-Diyaliz
15-vaka analizi
16-FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1444444444444444444444
ÖÇ2444444444433444444344
ÖÇ3444444444444444444333
ÖÇ4444444444444444444444
ÖÇ5344443344344344434434
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek