Geri
YBD217 - Mesleki İngilizce-I
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
YBD217Mesleki İngilizce-IZorunlu230.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Öğrenciye, hemşirelik alanında gerekli olabilecek İngilizce dil bilgisi ve becerilerini kazandırıp bunları uygulamada kullanmayı öğretmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Ali ALTUN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Oxford English for Careers: Nursing 1 Student's Book (TONY GRICE)

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Hemşirelik İngilizcesi için gerekli terminolojiye hakim olabilme, hasta hemşire diyaloglarını İngilizce olarak sağlayabilme, hastane ortamında kullanılabilecek İngilizce dil becerilerine sahip olabilme, hemşirelikle ilgili İngilizce makale ve parçaları okuyup anlayabilme, işitsel parçaları anlayıp analiz edebilme.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
21374-Öğrenciler, hastane ortamında kullanılan İngilizce kalıpları anlayıp konuşabilmeli.
21375-Hasta hemşire iletişimini sözel olarak sağlayabilmek için gerekli İngilizce dil becerilerine hakim olabilmeli.
21376-Hemşirelik İngilizcesi için gerekli olan kelime bilgisine sahip olabilmeli.
21377-Hemşirelikle ilgili makale ve okuma parçalarını anlayabilmeli.
21378-Gerçek hastane ortamlarından alınmış işitsel parçaları anlayabilmeli.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Dersin tanımı ve amaçlarının açıklanması.
2-Email yoluyla yön anlatabilme, yer ve zaman bildiren edatları kullanma çalışmaları.
3-İngilizce hasta kayıt formu doldurma ve hasta kabulu yapma çalışmaları.
4-İlk yardım, acil durum cümleleri kurabilme çalışmaları.
5-İlk yardımda, yardım hatlarında ve semptom araştırması yaparken sorulabilecek soruların anlatımı kullanımı ve uygulaması.
6-Evde bakım, yaşlılık dönemi ve beyin ile ilgili okuma parçası, alıştırma ve konuşma çalışmaları.
7-Vitamin, mineraller ile ilgili okuma, okuduğunu anlama ve dinleme çalışmaları, -meli ve –malı kullanımı çalışmaları.
8-ARA SINAV
9- İngiltere’de hemşirelik, İş görüşmesi, öğrenci hemşire profilinin incelenmesi çalışmaları.
10-Geniş zaman ve Şimdiki zaman kullanımları, iş tasvirinde kullanılan kelimelerin edinimi.
11-Geçmiş zaman ve sürekli geçmiş zaman kullanımları ve gerekli gramer çalışmaları.
12-İngilizce karşılaştırma yaparken kullanılan kalıpların anlatımı, hasta durumunu öğrenmek için kullanılabilecek soruların anlatımı ve uygulaması.
13-Evde yaşlı bakımı ile ilgili referans mektubu yazma çalışmaları, gelecek zaman anlatımı ve kullanımı.
14-Gıda alımı ve diabet ile ilgili okuma, okuduğunu anlama ve dinleme çalışmaları.
15-Hastane servislerini öğrenme çalışmaları.
16-DÖNEM SONU SINAVLARI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Derse Katılım160
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı00
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)103

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1443443344342432343334333222334433
ÖÇ2443444343343343343342323233343333
ÖÇ3544443343343323232232333333242234
ÖÇ4443443334343333434443334434333343
ÖÇ5443443343343343343224242323344443
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek