Geri
HEM233 - Psikoloji
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM233PsikolojiZorunlu230.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; mesleği gereği sağlıklı/hasta insanla çalışacak olan öğrencinin biyopsikososyal bir varlık olarak insana ait temel özellikleri bilen, insan davranışlarını tanımlama, anlama ve açıklama, önceden kestirebilme, etkileme ve kontrolünde; iletişim özelliklerini kavramış ve bu bilgileri uygulama alanına aktarabilen hemşireler yetiştirmektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ayten YILMAZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yalçın, A.S. (2009). Psikoloji. Songür Eğitim Hizmetleri. 2. Baskı, Ankara.Öztürk, M.O. (2008). Psikanaliz ve Psikoterapi. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. 4. Baskı, Nobel Matbaacılık, İstanbul.Köroğlu, E., Güleç, S. (2007). Psikiyatri Temel Kitabı. HYB Basım Yayım, Ankara.Eroğlu, F. (1998). Davranış Bilimleri. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Psikolojinin Uygulandığı Alanlar ve Psikolojide Kullanılan Araştırma Yöntemleri. Gelişim psikolojisi. Öğrenme psikolojisi. Algılama, bellek, hatırlama ve unutma. Kişilik ve davranış. Motivasyon (güdülenme). Düşünme. Ruh sağlığı ve savunma mekanizmaları. Davranış bozuklukları ve anormal davranışın tedavisi. Sosyal davranış. Gençlik dönemi ve kimlik oluşumu.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
20630-Psikolojinin temel kavramlarını belirleyebilme
20631-Psikolojinin temel kavramlarını açıklayabilme
20632-Sosyal psikolojiyle ilgili kavram, teori ve metotların uygunluğunu günümüzle ve ülkemiz toplumunun çalışma hayatıyla ilişkilendirerek gösterebilme elde edilen sonuçlara göre teori ve metotları yeniden yorumlayabilme açıklayıp ilişkilendirebilme
20633-Biyopsikososyal bir varlık olarak insan özelliklerini kavrayabilme
20634-İnsanda biyolojik ve psikolojik gelişim evrelerini tanımlayabilme
20635-İnsan davranışını etkileyen faktörleri tartışabilme
20636-İnsanda kişilik ve davranışların gelişimini analiz edebilme
20637-Kişilerarası ve gruplararası ilişkileri etkileyen insana ait özellikleri kavrayabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Psikolojiye giriş
2-Psikolojinin Uygulandığı Alanlar ve Psikolojide Kullanılan Araştırma Yöntemleri
3-Gelişim psikolojisi
4-Öğrenme psikolojisi
5-Algılama, bellek, hatırlama ve unutma
6-Kişilik ve davranış
7-Motivasyon (güdülenme)
8-Ara sınav
9-Düşünme
10-Ruh sağlığı
11-Savunma mekanizmaları
12-Davranış bozuklukları
13-Anormal davranışın tedavisi
14-Sosyal davranış
15-Gençlik dönemi ve kimlik oluşumu
16-Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek