Geri
HEM229 - Yoğun Bakım Hemşireliği
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM229Yoğun Bakım HemşireliğiZorunlu230.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Yaşamı tehdit edici problemleri olan hastalara hemşirelik bakımı yapabilen, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimlerini uygulayabilen, hasta yakınları ile iletişim kurabilen, koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumlu sağlık profesyoneli yetiştirmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

öğr.gör.ŞULE KURT

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Birol,L., Akdemir, N., Bedük , T.:İç Hastalıkları Hemşireliği Ankara, 1989.2) Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım, Adana Nobel Tıp Kitabevi, 20103)Erdemir F. Hemşirelik Tanıları El Kitabı4)Basılmamış yoğun bakım kurs notları

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Yoğun bakıma ilişkin temel kavramların öğrenilmesi, kaliteli ve ileri yoğun bakım uygulamalarını uygulayabilme

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Yoğun bakım ünitesine ilişkin temel kavram ve ilkeleri tanımlama
2-Yoğun bakım hastalarını kapsamlı olarak değerlendirebilme
3-Yoğun bakım hastasının gereksinimlerini tanımlama, öncelikleri analiz ve sentez etme, bakımı planlayabilme
4-Ekip içinde yoğun bakım hemşiresinin rolünü kavrayabilme
5-Yoğun bakım ünitesine özgü etik ilkeleri tanımlama
6-Hasta haklarının önemini kavrayabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Yoğun Bakım Hemşireliği Ve Temel Kavramlar
2-Yoğun Bakım Ünitesinin Tasarımı Ve Organizasyonu
3-Yoğun Bakım Ünitesine Hastanın Kabulü
4-Yoğun Bakım Hastasında Fizyolojik Ve Psikolojik Değişiklikler
5-Hemodinamik İzlem
6-Yoğun Bakım Hastasında İleri Kardiyak Resüsitasyon
7-Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Transferi
8-Ara Sınav
9-Yoğun Bakım Ünitesinden Hastanın Taburculuğu
10-Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Bakımı
11-Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyon Kontrolü
12-Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)de ARDS ve YBÜ'de ALI
13-11 YBÜ de kanama ve yara bakımı
14-TEMEL EKG
15-Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Ailesinin Gereksinimleri
16-FİNAL SINAVLARI
17-FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Bütünleme Sınavı160
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım32884
Soru-Yanıt12828
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)114

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ144555555555555555555555555555555555555
ÖÇ245455555555555555555555555555555555555
ÖÇ344455555555555555555555555555555555555
ÖÇ455555555555555555555555555555555555555
ÖÇ545555555555555555555555555555555555555
ÖÇ654555555555555555555555555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek