Geri
HEM213 - İç Hastalıkları Hemşireliği
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM213İç Hastalıkları HemşireliğiZorunlu2312.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

•İç Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili temel kavram, kural ve ilkelerin bilgisini öğretebilme,•Tıbbi hasta bakımında rol ve sorumluluk alabilme,•Hemşirelik bakımını gerektiren her yerde problem çözme ve karar verme sürecini becerili bir şekilde kullanabilme,•Kronik hastalarda hasta gereksinimlerini belirleyebilme,•Potansiyel riskleri tanımlayabilme bilgi ve becerisini öğrencilere kazandırmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik / Öğr. Gör. Arzu Erkoç / Öğr. Gör. Vacide Aşık Özdemir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Sistem ofset. Ankara. 2011.2.Karadakovan A, Eti Aslan F. Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım. Genişletilmiş 2. Baskı. Nobel kitabevleri. Adana. 2011.3.Dirksen R, Lewis M, Heitkemper M. Çeviren Tüzer T. Çeviri Ed: Akbayrak N, Hatipoğlu S, Şenel N. İç ve cerrahi hastalıkların bakımında klinik rehber. Damla matbaacılık. Ankara. 2007.4.Birol L. Hemşirelik süreci. 10. Baskı. Etki yayınları. İzmir. 2011.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Hemşirelikte temel kavramlar, hemşirelik ve hemşirelik yaklaşımları, sıvı elektrolit, asid-baz dengesi ve dengesizlikleri, solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kardiyovasküler sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, sindirim sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, böbrek hastalıkları ve hemşirelik bakımı, sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kan hastalıkları ve hemşirelik bakımı, endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, eklem ve bağ dokusu hastalıkları ve hemşirelik bakımı, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kanser ve hemşirelik bakımı, ağrı ve ağrılı bireyde hemşirelik yaklaşımları

Staj Durumu

28 gün

Öğrenme Çıktıları
1- Hasta gereksinimlerini, risklerini belirleyebilir, uygun hemşirelik girişimlerini yapabilir ve değerlendirebilir.
2-Hastanın bakımında temel bilgileri kullanabilir.
3-Kliniklerde teknik hemşirelik becerilerini kullanabilir.
4-Gerektiğinde hızlı ve doğru karar verme sürecini kullanabilir.
5-Sağlık ve hastalık kavramlarını değerlendirebilir.
6-Sistemlerle (GİS, üriner, solunum, KVS vb.) ilgili uygun hemşirelik bakımı yapabilir.
7-Kronik hastalıklarda uygun hemşirelik bakımı uygulayabilir
8-Hasta eğitimi yapabilir.
9-Terminal dönem hastasına uygun hemşirelik bakımı yapabilir.
10-Yaşlı bakımı yapabilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-İç Hastalığı Hemşireliğinde Temel Kavramlar İnsan ve gereksinimleri, sağlık ve hastalık kavramları, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sağlık eğitimi, hastalığa karşı gösterilen tepkiler, beden bilinci,sağlık ve hastalığın değerlendirilmesi, hemşirelik ve hemşirelik yaklaşımları, yatağa bağımlı hastanın bakımı, ağrı ve hemşirelik bakımı12 saat
2-Homeostazis ve etkileyen faktörler Sıvı-Elektrolit,dengesizlikleri, Asid-baz dengesizlikleri, şok ve hemşirelik bakımı12 saat
3-Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Solunum sisteminin yapısı ve fonksiyonları, risk faktörleri ve korunma, solunum sisteminin değerlendirilmesi, üst solunum yolları hastalıkları ve hemşirelik bakımı, bronş, akciğer hastalıkları ve hemşirelik bakımı, solunum yetmezlikleri ve bakımı12 saat
4-Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Kalbin yapısı ve fonksiyonları, kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi ve tanı testleri, kalp ritmi bozuklukları ve hemşirelik bakımı, koroner arter hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kalbin yapısal hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kalp yetersizliği ve hemşirelik bakımı, kalp hastalıklarından korunma, vasküler sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı12 saat
5-Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Sindirim sisteminin yapı ve fonksiyonları, sindirim sisteminin değerlendirilmesi ve tanı testleri, ağız-özefagus-mide hastalıkları ve hemşirelik bakımı, pankreas-safra-karaciğer hastalıkları ve hemşirelik bakımı12 saat
6-Böbrek Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımıİdrar yolları-böbreklerin anatomisi ve fonksiyonlarının değerlendirilmesi, böbrek ve idrar yollarında fonksiyonel bozukluklar, sıvı elektrolit dengesizlikleri ve hemşirelik bakımı, idrar yolları-böbrek hastalıkları tedavisi ve hemşirelik bakımı12 saat
7-Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Sinir sisteminin yapı ve fonksiyonları, nörolojik değerlendirme ve tanı testleri, bilinçsizliğe neden olan durumlar ve hemşirelik bakımı, bilinç bozuklukları, kafa içi basıncı artma sendromu, serebrovasküler hastalıklar, nörolojik hastalarda semptomlar, sık görülen nörolojik hastalıklar (motor sistem hastalıkları, parkinson, demans, alzheimer, epilepsi, multiple skleroz, Guillain Barre) ve hemşirelik bakımı12 saat
8-ARA SINAV
9-Kan Hastalıkları (Hematoloji) ve Hemşirelik Bakımı Kanın yapısı ve tanı işlemleri, eritrosit hastalıkları ve hemşirelik bakımı (anemiler, polisitemi, lökosit hastalıkları ve hemşirelik bakımı (lökopeni-nötropeni, lösemiler, malign lenfomalar, kanama bozuklukları ve hemşirelik bakımı12 saat
10-Endokrin Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Endokrin sistemin yapısı-fonksiyonları ve değerlendirilmesi, hipofiz fonksiyon bozuklukları ve hemşirelik bakımı,tiroid hastalıkları, paratiroid hastalıkları, adrenal bez hastalıkları, pankreas hastalıkları ve hemşirelik bakımı (Diyabetes Mellitus)12 saat
11- Eklem ve Bağ Dokusu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Eklem ve bağ dokusu yapısı, romatizmal hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları, sistemik lupus eritematozus, skleroderma, polimiyosit, dejeneratif eklem hastalıkları, osteoartrit, gut hastalığı12 saat
12-Bağışıklık Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Bağışıklık sistemi ve fonksiyonları, bağışıklık sistemi hastalıkları (aşırı duyarlılık, otoimmün hastalıklar) ve hemşirelik bakımı, allerjik hastalıklar ve hemşirelik bakımı12 saat
13-Kanser ve Hemşirelik Bakımı Kanserin önemi, etiyolojik risk faktörleri ve korunma, kanserde tanı yöntemleri, kanserin oluşumu,gelişmesi ve sınıflandırılması, kanser tedavileri ve hemşirelik bakımı, kanser hemşireliği, semptom kontrolü, onkolojik aciller ve bakım verenin korunması12 saat
14-Deri Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Derinin yapısı, fonksiyonları ve değerlendirilmesi, deri hastalıklarında özel hemşirelik bakımı gerektiren sorunlar, deri hastalıklarında özel tedavi yöntemleri, sekresyon hastalıkları, bakteriyel enfeksiyonlar, viral deri hastalıkları, mantar hastalıkları, paraziter dermatozlar, egzamatöz hastalıklar12 saat
15-Konu Tekrarı12 saat
16-DÖNEM SONU SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav120
Bütünleme Sınavı160
Uygulama/Pratik120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14684
Uygulama/Pratik912108
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma71070
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma71070
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)360

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ144444444454554444444444
ÖÇ244444454355445553443534
ÖÇ344444444444344444455444
ÖÇ444444334444434344434445
ÖÇ544444444445344444444445
ÖÇ644444354544554444444444
ÖÇ744444334444454534434334
ÖÇ844444354443434444434444
ÖÇ944444333434333333444334
ÖÇ1044444444444444444444433
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek