Geri
YBD104 - Yabancı Dil-II
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu123.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Öğrenciye, zamanları yerinde kullanabilmeyi, okuduğu bir parçayı anlayabilmeyi ve zaman içeren cümleler kurabilmeyi günlük dil ile beraber öğretmek

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Aytaç Ören

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

English for Life

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

günlük çeşitli diyaloglar, zamanlar, sıfatlar, isimler, günlük dile ait kelimeler, okuma parçaları

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
8788-Günlük dil kalıplarını dinleterek ve kullandırarak öğretmek
8789-Simple Past, Future ve Present Perfect Zamanları diyalog ve parça örnekleri ile öğretmek, bunları kullanarak çeşitli alıştırmalar yaptırmak
8790-Öğrencilerin dinleme, konuşma ve yazma becerilerini arttırmak
8791-Çeşitli grammar konuları vererek günlük dilin pekişmesini sağlamak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Ünite 36-37 Genel bir tekrar, problemlerden bahsetme, gidilecek yerler
2-Ünite 38-39-40-41 Geçmiş zaman (was(were, wasn't/weren't, was/were ...?), öneri ifadeleri, şimdiki zamanın gelecek zamanlı kullanımı, okul hayatı
3-Ünite 42-43-44-45 -di'li geçmiş zaman, okul günleri, iyi haberlerden konuşmak, vücudumuz
4-Ünite 46-47-48 Geçmiş zaman soru ve kısa cevap, kazalardan konuşmak, sağlık problemlerimiz
5-Ünite 49-50-51 "go" fiili, gelecek zaman, gelecek planlarımız
6-Ünite 52, 53, 54 Üzücü haberler, yiyecek ve içecekler, sayılabilir ve sayılamaz isimler
7-Ünite 55- 56- 57 Yediklerimiz ve içdiklerimiz, yemek sipariş etme, çoğullar, dönemin tekrarı
8-ARA SINAV
9-Ünite 58-59-60-61 Sıfatlar, Elbiseler, Dinleme, Postahanede
10-Geçmiş zamanın hareket bildiren fiillerle kullanımı,düzenli ve düzensiz fiiller
11-Geçmiş zamanla kullanılan zaman zarfları
12-Geçmiş zamanla ilgili gramer çalışmaları
13-Gelecek zaman
14-Gelecek zamanla ilgili gramer çalışmaları
15-Genel tekrar
16-DÖNEM SONU SINAVLARI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)79

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek