Geri
HEM116 - Hemşirelikte İletişim
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM116Hemşirelikte İletişimZorunlu122.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Öğrenciye insanı ve insan davranışlarını, hemşireliğin ilişki ve iletişimdeki işlevini, iletişim sürecinin temel kavram ve ilkelerini incelemeyi ve bu bilgilerin mesleki ve sosyal yaşamda kullanılması konusunda bilgi, tutum ve beceri kazandırmak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. ARZU ERKOÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Özcan, A. 2006. Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim, Ankara.2.Baltaş, Z. 2007. Sağşlık Psikolojisi, İstanbul.3.Acar, N.V. 2010. İnsan İlişkileri İletişim, Ankara.4.Yamaç, D., Tekin, E. 2010. Günümüz Hastasıyla İletişim, Ankara.5.Ergin, A. 2011. Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Ankara.6.Tabak,R.S. 2006. Sağlık İletişimi, İstanbul. 7.Solak, A. 2006. İnsan İlişkileri ve İletişim, Ankara. 8.Ay, F.A. 2010. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, İstanbul.9.Cimete, G. 2002. Yaşam Sonu Bakım, İstanbul. 10.Hacıalioğlu, N. 2011. Hemşirelikte Öğretim, Öğrenme ve Eğitim, İstanbul.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Kişiler arası iletişim, iletişim çeşitleri ve araçları, iletişimi etkileyen faktörler, etkili iletişim ve beden dili, etkili konuşma ve anlatma yolları, iletişim teknikleri, kendini tanıma, kişiler arası ilişkileri etkileyen kavramlar, özel durumlarda hemşirelik bakımı.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-İletişimin temel kavramlarını ve sürecini açıklayabilmeli.
2-Kişilerarası ilişkilerde, sosyal hayatta ve meslek hayatında iletişimin önemini açıklayabilmeli.
3-dil ve beden dilinin önemililiğinin farkına varmalı
4-dinleme, geri bildirim, empati, algı kavramlarının önemini anlamalı ve uygulamalı
5-hasta ve ailesinin içinde bulunduğu duygusal gereksinimleri belirleyebilmeli ve iletişim becerisini kullanabilmeli
6-kendi duygu, düşünce ve davranışlarının bilincinde olmalı ve kendini değerlendirebilmeli
7-hasta-hemşire ilişkilerinde yaşanabilen çatışmaları öğrenmeli ve çözüm stratejileri geliştirebilmeli
8-hasta-hemşire ilişkisinin özelliklerini, özel durumlarda kullanılan iletişim becerilerini öğrenmeli
9-doğru iletişim becerilerini sosyal ve mesleki hayatında uygulayabilmeli
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-DERS PLANLAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ AKTARIMI
2-Kişiler arası iletişim (İletişimin tanımı ve önemi, İletişimin öğeleri, İletişimin amaçları, Hasta-hemşire ilişkisindeki iletişimin amacı, İletişimin genel özellikleri)
3-İletişim çeşitleri ve araçları (İletişim çeşitleri, İletişim araçları)
4-İletişimi etkileyen faktörler (Algı, Değerler, Kültür, Duygular)
5-Etkili iletişim ve beden dili (Etkili iletişimin tanımı ve amacı, Etkili iletişimin ilişki ve ilkeleri, Etkili iletişim kurma yolları, Etkili iletişim teknikleri, Beden dili, Beden dili hareketleri, Etkili beden hareketleri için kaçınılması gereken davranışlar)
6-Etkili iletişim ve beden dili (Etkili iletişimin tanımı ve amacı, Etkili iletişimin ilişki ve ilkeleri, Etkili iletişim kurma yolları, Etkili iletişim teknikleri, Beden dili, Beden dili hareketleri, Etkili beden hareketleri için kaçınılması gereken davranışlar)
7-Etkili iletişim ve beden dili (Etkili iletişimin tanımı ve amacı, Etkili iletişimin ilişki ve ilkeleri, Etkili iletişim kurma yolları, Etkili iletişim teknikleri, Beden dili, Beden dili hareketleri, Etkili beden hareketleri için kaçınılması gereken davranışlar)
8-ARA SINAV HAFTASI
9-Etkili konuşma ve anlatma yolları (Etkili konuşma ve anlatma yolları, Etkili konuşmayı oluşturan, etmenler, Etkili konuşma ve anlatmanın genel özellikleri, Sen dili, Ben dili)o Etkili konuşma ve anlatma ile ilgili güçlüklero İletişim engellerio İletişim kuralları
10-Kendini tanıma
11-Sınıf içi çalışma (video)
12-Kişiler arası ilişkileri etkileyen kavramlar (anksiyete)
13-Kişiler arası ilişkileri etkileyen kavramlar (stres)
14-Özel durumlarda hemşirelik bakımı (İşitme, görme, konuşma sorunu olan bireylerle iletişim)
15-Özel durumlarda hemşirelik bakımı ( Tedaviyi reddeden hasta ile iletişim, Ağlayan bireyi yaklaşım)
16-Dönem Sonu Sınavları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)66

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ14443444
ÖÇ2444444
ÖÇ3444544
ÖÇ444444445545
ÖÇ54444454
ÖÇ6455453445
ÖÇ74544334444
ÖÇ854444544
ÖÇ9544545554
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek