Geri
HEM118 - Histoloji ve Embriyoloji
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM118Histoloji ve EmbriyolojiZorunlu123.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Genel Histoloji kapsamında dokuların morfolojik özelliklerinin anlatılması, bu dokuları oluşturan; hücre, lifler ve ekstrasellüler matriks hakkında bilgi kazandırmak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Levent TÜMKAYA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

L.C.Junqueira, J. Carneiro: Temel Histoloji: Çeviri edit. S. Solakoğlu, Y. Aytekin.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Hücre tanımı, şekilleri, büyüklükleri, ince yapısı ve hücre organelleri ve fonksiyonları. Mikroskop özellikleri ve çeşitleri, Histolojik teknikler, Hücrede farklılaşma; Doku tanımı, ince yapısı, çeşitleri ve fonksiyonları. epitel dokusu, bağ dokusu, hücreleri, lif ve tipleri; kıkırdak; kemik; kemik oluşumu; kas, sinir ve deri histolojisi; kan ve hematopoezis; dolaşım; sindirim, solunum, üriner, sinir ve genital sistem histolojisi.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
8752-Işık mikroskobunu kavrayabilme. Doku, çeşitleri ve görevlerini kavrayabilme.
8753-Dokuların alınması, tespiti, takibini ve rutin histolojik boyaları kavrayabilme.
8754-Hücre şekillerini, büyüklüklerini ve çeşitlerini kavrayabilme ve hücredeki apikal, lateral ile bazal kısımlarındaki farklılaşmalarını kavrayabilme.
8755-Epitel dokunun özelliklerini, çeşitlerini ve sınıflandırmasını kavrayabilme.
8756-Bağ dokusunun türevlerini, liflerini, çeşitlerini hücrelerini kavrayabilme.
8757-Kıkırdak ile kemik dokularının hücrelerini ve ara maddelerini kavrayabilme.
8758-İskelet, kalp ve düz kasların yapısını ve özelliklerini kavrayabilme.
8759-Kan hücrelerinin özellikleri, görevlerini ve oluşumlarını kavrayabilme.
8760-Kalp, arter, ven ve kapillerin yapısını ve histolojisini kavrayabilme.
8761-Sinir dokusunun yapısını ve hücrelerini kavrayabilme.
8762-Deri dokusunun özelliklerini kavrayabilme.
8763-Ağız, dil, yemek borusu, mide ve bağırsakların histolojisini kavrayabilme.
8764-Burun, trakea ve akciğerlerin yapısını ve histolojisini kavrayabilme.
8765-Böbrek, mesane ve üretranın yapısını ve histolojisini kavrayabilme.
8766-Erkek ve kadın üreme hücrelerinin gelişip olgunlaşmalarını kavrayabilme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Histoloji Giriş ve Histolojik Yöntemler
2-Epitel Doku Özellikleri ve Yüzeyel Farklaşma
3-Örtü ve Bez Epiteli
4-Bağ Dokusu
5-Kıkırdak Dokusu
6-Kemik Dokusu ve Kemikleşme
7-Kas Dokusu
8-ARA SINAV
9-Kan Dokusu ve hematopoezis
10-Deri Histolojisi
11-Dolaşım sistem histolojisi
12-Sinir Dokusu ve Sinir sistemi histolojisi
13-Sindirim sistemi histolojisi
14-Solunum sistemi histolojisi
15-Üriner / Genital sistem histolojisi
16-DÖNEM SONU SINAVLARI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
ÖÇ12
ÖÇ13
ÖÇ14
ÖÇ15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek