Geri
HEM112 - Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM112Mikrobiyoloji ve ParazitolojiZorunlu123.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Mikrobiyoloji genel bilgilerinden başlayarak, klinikte çok önemli olan sterilizasyon, dezenfeksiyon, hastane enfeksiyonları, hastane enfeksiyon komiteleri, kan bankası uygulamaları ve transfüzyon reaksiyonları, diğer klinik uygulamalar, örnek alım ve taşınması, örneklerin ve sonuçlarının değerlendirilmesi, insanda hastalık yapan etkenler, bulaşıcı hastalıklardan korunma, salgınlar, pandemiler ve bunlarla savaşım, hemşirelik hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliği ile bu kültürün oluşturulmasının teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Kazım ŞAHİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Altundiş, M. 2010. Hemşireler için Mikrobiyoloji. Güneş Tıp Kitabevleri.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların adlandırılması, sınıflandırılması ve genel özellikleri, mikroorganizmaların üretilmesi, metabolizması, genetiği ve antimikrobik maddelerin mikroorganizmalara etkisi, dış ortamın mikroorganizmalar üzerine etkisi “sterilizasyon ve dezenfeksiyon” kavramları ve uygulaması, el yıkama yöntemleri, normal flora, geçici flora ve kalıcı flora ile örnek alma teknikleri, bulaşıcı hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklara karşı korunmada aşı ve serumların rolü, aşı ve serumların uygulanmaları, hastane enfeksiyonları, hastane enfeksiyon komiteleri, kan bankası uygulamaları ve transfüzyon reaksiyonları, örnek alım ve taşınması, örneklerin ve sonuçlarının değerlendirilmesi, insanda hastalık yapan mikroorganizmalar, salgınlar, pandemiler ve bunlarla savaşım, hemşirelik hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliği.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
4769-Mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların adlandırılması, sınıflandırılması ve genel özelliklerini kavrayabilme.
4770-Mikroorganizmaların üretilmesi, metabolizması, genetiği ve antimikrobik maddelerin mikroorganizmalara etkisini öğrenebilme.
4771-Dış ortamın mikroorganizmalar üzerine etkisi “sterilizasyon ve dezenfeksiyon” kavramlarını anlayıp, uygulayabilmeyi öğrenebilme.
4772-El yıkama yöntemlerini öğrenebilme.
4773-Normal flora, geçici flora ve kalıcı flora ile örnek alma tekniklerini öğrenebilme.
4774-Bulaşıcı hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklara karşı korunmada aşı ve serumların rolünü, aşı ve serumların uygulanmalarını öğrenebilme.
4775-Kan ve kan ürünlerini tanıyarak, güvenli kan transfüzyonunun nasıl yapılacağını öğrenebilme.
4776-Hastane enfeksiyonlarını tanıma, hastane enfeksiyon kontrol komitelerinin rolünü öğrenebilme.
4777-Sağlık çalışanlarında görülebilecek mesleki riskler ile hemşirelikte hasta ve çalışan güvenliğinin farkında olabilme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların adlandırılması, sınıflandırılması ve genel özelliklerini kavrama.
2-Mikroorganizmaların üretilmesi, metabolizması, genetiği ve antimikrobik maddelerin mikroorganizmalara etkisi.
3-Dış ortamın mikroorganizmalar üzerine etkisi “Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon”.2 saat
4-El yıkama yöntemleri.2 saat
5-Normal flora, geçici flora ve kalıcı flora ile örnek alma teknikleri.2 saat
6-Mikrobiyoloji laboratuarına gönderilen örneklerin değerlendirilmesi ve numune kabul şartları
7-İnsanda hastalık yapan mikroorganizmaların tanı yöntemleri. 2 saat
8-ARA SINAV
9-Bulaşıcı hastalıklar ve Bulaşıcı hastalıklara karşı korunma, Salgınlarla savaşım
10-Bulaşıcı hastalıklara karşı korunmada aşı ve serumların rolü, aşı ve serumların uygulanmaları 2 saat
11-Kan ve Kan ürünleri, güvenli kan transfüzyonu, gelişebilecek transfüzyon reaksiyonları.2 saat
12-Hastane enfeksiyonları, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin rolü
13-İmmün sistem ve Bağışık Yanıt
14-Sağlık çalışanlarında mesleki riskler, kan yoluyla bulaşan hastalıklar ve korunma.
15-Hemşirelikte hasta ve çalışan güvenliği.
16-DÖNEM SONU SINAVLARI
17-DÖNEM SONU SINAVLARI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Laboratuvar6212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)82

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek