Geri
HEM110 - Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM110Hemşirelikte Temel İlke ve UygulamalarZorunlu1215.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

•Sağlığın korunması ve sürdürülmesinin önemini anlama.•Bir meslek olarak hemşireliği tanıma, yetki ve sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olma.•Hemşirelik uygulamalarında seçilmiş olan kuramları kullanma. •Hemşirelik uygulamalarına ilişkin temel kavram ve uygulamaları bilme ve kullanma.•Planlı bakım verme becerisini kazandırmak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. ÖZLEM ALBAYRAK, Öğr. Gör. Şule Kurt

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Babadağ, K. 1993. Hemşirelik Esasları, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.2.Atalay, M. 1997. Hemşirelik Esasları El Kitabı, Koç Vakfı, İstanbul. 3.Ulusoy, F. 1997. Hemşirelik Esasları, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 4.Kurt, V. 1999. Hemşirelik Esasları, GATA Damla Yayınevi, Ankara5.Çakırcalı, E. 2000. Hasta Bakımı ve Tedavisinde Temel İlke ve Uygulamalar, Güven Nobel, İzmir. 6.Akça- Ay F. 2007. Hemşirelik Uygulama ve Kavramları, İstanbul.7.Sabuncu, N. ve diğerleri. 2008. Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, Ankara.8.Babadağ, K. ve Aşti T. 2008. Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi, Medikal Yayıncılık, İstanbul.9.Sabuncu, N. Ve Akça-Ay, F.2010. Klinik Beceriler- Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.10. Aşti T. Karadağ A., Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Bilim ve Sanatı, Akademi Basın, 2014

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Yatak yapımı, hemşirelik süreci, yaşam bulguları, hijyen uygulamaları, ilaç uygulamaları, kan transfüzyonu uygulaması, aldığı çıkardığı sıvı izlemi, solunum sistemi uygulamaları, sindirim sistemi uygulamaları, üriner sistem uygulamaları, boşaltım sistemi uygulamaları, ölümü yaklaşan hasta bakımı, sıcak soğuk uygulamalar.

Staj Durumu

Var

Öğrenme Çıktıları
4749-Güvenli bir hastane ortamı oluşturabilme.
4750-Yatağın hasta üzerindeki olumsuz etkilerini bilip, önleyebilme.
4751-Hasta bakımında hemşirelik sürecini uygulayabilme.
4752-Hastanın yaşam bulgularını alıp, değerlendirebilme.
4753- Hijyen uygulamalarını öğrenerek kişinin öz bakım gereksinimlerini karşılayabilme.
4754-Farklı yollardan ilaç uygulama tekniklerini öğrenerek uygulayabilme.
4755-Kan transfüzyonu uygulamasını öğrenip uygulayabilme.
4756-Hastanın aldığı-çıkardığı sıvı izlemini yapabilme.
4757-Sistemlere (solunum sistemi, sindirim sistemi, üriner sistem, boşaltım sistemi) özgü uygun hemşirelik bakımını yapabilme.
4758-Ölümü yaklaşan hastaya uygun hemşirelik bakımını verebilme.
4759-Hastanın ihtiyacına yönelik sıcak-soğuk uygulama yapabilme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Yatak Yapımı: Kapalı /boş yatak yapımı, Açık (hasta içinde) yatak yapımı, Anestezi yatağı, Taburcu yatağı
2-Hemşirelik Süreci: Veri toplama, tanı koyma, planlama, uygulama, değerlendirme. Bakım planı çalışması
3-Yaşam Bulguları: Vücut ısısı, nabız, solunum, kan basıncı, ölçme ve değerlendirme
4-Hijyen Uygulamaları: Ağız bakımı, göz, kulak, burun bakımı, saç bakımı, perine bakımı, ayak bakımı, yatak banyosu, masaj uygulaması
5-IV Uygulamalar, İM-Z Tekniği ile İlaç Uygulamaları, ID Uygulama, SC Uygulamaları
6-İlaç Uygulamaları: Lokal İlaç Uygulamaları, IV İlaç UygulamalarıOral İlaç Uygulamaları, İlaç Hesaplamaları, İlaç kartı hazırlama
7-İlaç Uygulamaları: Oral İlaç Uygulamaları, İM-Z Tekniği ile İlaç Uygulamaları, SC İlaç Uygulamaları, ID İlaç Uygulamaları, IV İlaç Uygulamaları
8-Ara sınav
9-Kan Tranfüzyonu Uygulaması: kan yapısı, grupları, kan ürünleri ve transfüzyonu tekniği, kan transfüzyonu reaksiyonları. Aldığı Çıkardığı Sıvı İzlemi: Sıvı elektrolit dengesizleri, denge takibi
10-Solunum Sistemi Uygulamaları: oksijenlenmeyi etkileyen faktörler, solunum tipleri, solunumun değerlendirilmesi, tanı işlemleri ve hemşirelik girişimleri, solunum bozukluğu olan hastalarda hemşirelik girişimleri, solunum egzersizleri, oksijen tedavisi
11-Sindirim Sistemi Uygulamaları: GIS görevleri, hasta beslenmesinde hemşirelik uygulamaları, GIS entübasyonu, mide gavajı, TPN, mide lavajı
12-Üriner Sistem Uygulamaları: Üriner sistem fonksiyonları, İdrar boşaltımına yardımcı hemşirelik girişimleri, mesane kataterizasyonu, nelaton kateter uygulaması: kadın-erkek hasta, foley kateter, kondom kateter, mesane irigasyonu, idrar örneği alma, idrara çıkış problemlerinde hemşirelik yaklaşımları
13-Boşaltım Sistemi Uygulamaları: Sürgü verme, dışkılama bozuklukları ve uygun hemşirelik girişimleri
14-Ölümü Yaklaşan Hasta Bakımı: Ölüm kavramı, yaş gruplarına göre ölümü algılama biçimi, ölümü yaklaşan bireyin fizyolojik gereksinimleri ve hemşirelik uygulamaları, Kubler Ross’un ölüm aşamaları, Ölüm anından önce ve sonra meydana gelen değişiklikler
15-Sıcak Soğuk Uygulamalar: Sıcak uygulamaların fizyolojik ve tedavi edici etkileri, sakıncalı olduğu durumlar, sıcak uygulama yöntemleri, soğuk uygulamalar, fizyolojik ve tedavi edici etkileri, sakıncalı olduğu durumlar, soğuk uygulama yöntemleri,
16-Dönem sonu sınavları
17-Dönem sonu sınavları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik1216192
Laboratuvar8864
Örnek Vaka İncelemesi10440
Bireysel Çalışma6318
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8540
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8540
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)452

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek