Geri
YBD103 - Yabancı Dil-I
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu113.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Öğrenciye, zamanları yerinde kullanabilmeyi, okuduğu bir parçayı anlayabilmeyi ve zaman içeren cümleler kurabilmeyi öğretmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Binnur OLGUN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.ENGLISH FOR LIFE (Tom Hutchinson)

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok---

Dersin İçeriği

Özneleri geniş ve geçmiş zamana göre çekimleyebilme, olumlu olumsuz soru cümleleri kurma, düzenli ve düzensiz filler, sahiplik bildiren sıfatlar, olmak fiili, sıklık zarfları, şimdiki zaman ve gündelik İngilizce.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
4556-Öğrencilerin, geniş zamanlı tekil veya çoğul isimlere soru sorup cümle kurabilmeli
4557-Şimdiki zamanlı tekil veya çoğul isimlere soru sorup cümle kurabilmeli
4558-Geniş zamanlı bir parçayı anlayıp soruları yanıtlayabilmeli
4559-Şimdiki zamanlı bir parçayı anlayıp soruları yanıtlayabilmeli
4560-Geniş ve şimdiki zamanlı okuduğu parçayı anlayabilir, soruları cevaplayabilmeleri ve kendisi hikaye yazabilmeli
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Tanışma ve Heceleme, Tekil ve Çoğul, Dinleme ve Konuşma.
2-Selamlama, Ülkeler ve Uyruklar, Be fiili.
3-Tanışma, Saatler ve Günler, Geniş Zaman.
4-Geniş Zaman Olumlu- Olumsuz- Soru Cümleler, Okuma Parçası.
5-Boş Zaman Aktiviteleri, Dinleme ve Konuşma, Alışveriş İfadeleri.
6-Aile Üyeleri, Have, Have/Has Got fiili, Okuma ve Yazma.
7-Genel Tekrar
8-ARA SINAV
9-Bazı Günlük İfadeler, Yer İsimleri, There is/are Kalıpları.
10-Dinleme ve Yazma, Yol Sorma, Eşya İsimleri.
11-Şimdiki Zaman, Dinleme ve Yazma
12-Şimdiki Zaman, Dinleme ve Yazma
13-Bazı Günlük kalıplar, Aylar, Can/Can't Kalıbı, Dinleme ve Yazma.
14-Ricada Bulunma, Meslekler, Okuma ve Dinleme, Şimdiki ve Geniş Zamanlar.
15-Genel tekrar.
16-DÖNEM SONU SINAVLARI
17-DÖNEM SONU SINAVLARI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)79

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ155445445454444555444344445345444534535
ÖÇ233344434555534444344455542433333444543
ÖÇ353535355543435553434334443334545433333
ÖÇ443433444435353533555444433444555534343
ÖÇ522333444554343223433343455344433222333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek