Geri
HEM121 - Biyokimya
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM121BiyokimyaZorunlu115.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Öğrencilerin; vücudun homeostatik dengesinin sürdürülmesinde önemli olan moleküler, biyokimyasal ve hücresel mekanizmaları kavramalarını, karbonhidrat, lipid ve amino asid metabolizmalarının temel özelliklerini, hastalık durumlarında bu metabolik yollarda oluşan patolojik sapmaların çeşitli vücut sıvılarının biyokimyasal bileşenlerine nasıl yansıdığını klinikte en sık başvurulan laboratuvar testlerinden örnekler aracılığı ile anlamalarını, klinik biyokimya testleri için başta kan olmak üzere diğer biyolojik sıvıların alımı konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Hasan EFE

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Champe PC, Harvey RA and Ferrier DR. (2007) ; Lippincott's Illustrated Riviews:Biochemistry. Wolters Kluwer Company, 3rd Ed. USA.2..Prof.Dr.E.Edip KEHA,Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU,(2009): Biyokimya,Aktif yayınları,6.baskı3. Prof.Dr.Ebubekir BAKAN(2001);Klinik Biyokimya Laboratuar El Kitabı.Aktif yayınları4. Prof.Dr.Bahattin ADAM(2000);Temel Biyokimya,Nobel Yayın Dağıtım

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Amino asitler, proteinler, karbohidratlar ve lipidlerin yapıları ve fonksiyonları, hormonlar, kan labaratuvar yorumu, kan analizleri

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
4609-Canlıların yapısını oluşturan kimyasal bileşikleri sınıflandırabilmeli.
4610-Hastalık ve sağlık durumunda biyokimyasal değişiklikleri yorumlayabilmeli.
4611-Hastalıkların moleküler temelini anlayabilmeli.
4612-Hastalıkların teşhis,tedavi ve prognozu ile ilgili biyokimyasal tanı testlerini özetleyebilmeli.
4613-Kan alma teknikleri ve analizler hususunda yeterli donanıma sahip olabilmeli.
4614-Laboratuara örnek göndermede preanalitik hata kaynaklarını azaltabilmeli.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Biyokimyaya giriş Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemiLab güvenliği
2-Su ve elektrolitler Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemiCam malzemeler
3-Karbonhidratlar Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemiLaboratuar cihazları
4-Amino asitler ve proteinler Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemiÇözelti hazırlama
5-EnzimlerAnlatım Yöntemi Soru cevap yöntemiAsit ve bazlar
6-Lipidler; Yapı ve fonksiyonlarıAnlatım Yöntemi Soru cevap yöntemiTampon çözeltiler
7-Nükleik asitlerAnlatım Yöntemi Soru cevap yöntemiKan alma
8-ARA SINAV
9-Vitaminler ve mineraller Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemiEnzim katalizi
10-PorfirinlerAnlatım Yöntemi Soru cevap yöntemiSerum ve plazma eldesi
11-HormonlarAnlatım Yöntemi Soru cevap yöntemiKanda glukoz tayini
12-Tiroid hormonlarıAnlatım Yöntemi Soru cevap yöntemiKanda kolesterol tayini
13-Beslenme biyokimyası Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemiKanda Protein tayini
14-Kan ve idrar biyokimyası Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemiİdrar analizleri
15-Metabolizmanın integrasyonuAnlatım Yöntemi Soru cevap yöntemiİdrar analizleri
16-DÖNEM SONU SINAVLARI
17-DÖNEM SONU SINAVLARI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)142

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek