Geri
PEM206 - Peyzaj Ekolojisi
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PEM206Peyzaj EkolojisiZorunlu244.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Ekolojiye ait temel kavramlar, genel ekoloji ve iklim terimleri bağlamında çevrenin temel çalışma sisteminin anlaşılması ve öğrencinin ekosistemin bütün birimlerinin birbirleriyle olan ilişkisini öğrenmesini sağlamak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Turan Yüksek

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çepel, N., 1988, Peyzaj Ekolojisi, İstanbu Üniversitesi Yayınları, İstanbul.Çepel, N., 1978. Orman Ekolojisi, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 2479, Orman Fak. Yayın No: 257, Taş Matbaası, İstanbul.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Doğal ekolojik ve biyotik faktörler. Yapay ekolojik faktörler. Doğal ortamların ana ilkelerinin ve araştırma yöntemlerinin peyzaj ekolojisinde kullanılması. Peyzaj ekolojisinin ortam öğeleri. Peyzaj ekolojisinde taslak (model) tanıtımı ve arazi genel yapı modeli, tek düzelik ve heterojenlik. Peyzaj ve suyun kullanımı.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Arazi tanıtımında genel ve özel konum öğelerini öğrenecekler.
2-Öğrenilen bilgilere göre öğrenciler bir ağaçlandırma alanının etütünü yapıp buraya uygun ağaç türlerinin seçimini yapabileceklerdir.
3-Öğrenciler, yetişme ortamı haritasının nasıl yapılacağını öğrenip, yapabileceklerdir
4-Peyzaj çalışmalarında suyun kullanımını öğreneceklerdir.
5-İklim değişiminin peyzaj çalışmalarına etkisinin öğrenebileceklerdir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Peyzaj ekolojisine giriş ve peyzaj ekolojisinin tarihsel gelişimi
2-Peyzaj ekolojisine ait temel kavramlar
3-Peyzajın yapısını oluşturan doğal ekolojik faktörler ve aralarındaki ilişkiler
4-Klimatik faktörler, tanıtımı, ekolojik önemi ve peyzajdaki fonksiyonlar
5-Toprak faktörü; tanıtımı, ekolojik önemi ve peyzajdaki fonksiyonuArazi Uygulaması
6-Reliyef faktörü; tanıtımı, ekolojik önemi ve peyzajdaki fonksiyonu
7-Biyolojik faktörler ve ekolojik önemi
8-Arasınav
9-İnsan etkisinden kaynaklanan zararlı ekolojik faktörler ve bunların peyzaj üzerindeki baskılarıArazi Uygulaması
10-Hava kirliliği; tanıtımı, ekolojik önemi ve peyzaj elemanları ile olan karşılıklı ilişkileri
11-Su kirliliği; tanıtımı, ekolojik önemi ve peyzaj elemanları ile olan karşılıklı ilişkileri
12-Ödev teslimi, Toprak kirliliği; tanıtımı, ekolojik önemi ve peyzaj elemanları ile olan karşılıklı ilişkileri
13-Radyoaktif kirlilik; tanıtımı, ekolojik önemi ve peyzaj elemanları ile olan karşılıklı ilişkileri
14-Öğrenci sunumu, Gürültü kirliliği; tanıtımı, ekolojik önemi ve peyzaj elemanları ile olan karşılıklı ilişkileri
15-Bitkilerin ekolojik isteklerine ait temel bilgiler, Peyzaj ekolojisi dersine ait değerlendirme
16-Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım21428
Uygulama/Pratik3824
Alan Gezisi000
Rapor Hazırlama166
Rapor Sunma133
Seminer000
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek