Geri
-
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
Dersin Seviyesi

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Staj Durumu

Öğrenme Çıktıları
1-Bir uygulama çalışması kapsamında bitkilendirme aşamasında alanın nasıl hazırlandığı ve ıslah çalışmaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2-Fidanların ve özel nitelikli bitkilerin dikim tekniklerini öğreneceklerdir.
3-Uygulamalarda, dikim sonrası, bitkilere uygulanması gereken bakım teknikleri hakkında bilgileneceklerdir.
4-
5-
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Bitkilendirme çalışmalarında temel kavramlar
2-Fidanlıklar ve seralar hakkında bilgiler; kuruluş amaçları, yer seçimleri, taksimat planları
3-Fidanlık ürünlerinin değerlendirilmesi, fidan tipleri, fidanların sökümü,
4-Plantasyon sahasının etüdü
5-Bitkilendirme ve dikim ortamlarının hazırlanması, bitkilendirme alanlarında altyapı hazırlama ve ıslah çalışmaları
6-Bitkilendirme alanlarında yüzeysel hazırlama ve ıslah çalışmaları
7-Plantasyon sahasının hazırlanması
8-Arasınav
9-Uygulama sürecinde plantasyon alanında bulunan mevcut bitkileri koruma yöntemleri
10-Bitkilerin dikim teknikleri
11-Bitki dikim çalışmaları öncesi fidanlara uygulanması gereken işlemler
12-Fidan dikim çukurlarının açılma yöntemleri, fidanların dikim süreci
13-Özel nitelikli türlerin dikim teknikleri
14-Boylu bitkilern dikim teknikleri
15-Dikim sonrası düzenlemeler, dikim sonrası ve izleyen dönemde bitkilere uygulanması gereken bakım yöntemleri, sulama, gübreleme, budama teknikleri
16-Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek