Geri
PEM310 - Kentsel Peyzaj Planlama
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PEM310Kentsel Peyzaj PlanlamaZorunlu363.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Fiziki kent planlarının hazırlanmasında, insanın ve toplumun sosyal, kültürel, ekonomik, fizyolojik ve rekreatif ihtiyaç ve isteklerinin gerçekleştireceği kent düzeninin oluşturulması esastır. Doğanın bir parçası olan, ancak büyük kentlerde doğadan kopuk bir yaşam süren insanının rekreatif ihtiyaç ve istekleri için açık ve yeşil alanlara ihtiyaç vardır. İşte kentsel peyzaj planlamasının ana teması, kentlerde açık ve yeşil alan sisteminin oluşturulmasıdır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Kent ve Kentleşme olayları[kentsel planlama fikrinin gelişimi ve Türkiyede 80 öncesi ve sonrası kentleşme dinamikleri], Kentlerde zoning,Açık ve yeşil alan kavramı, imar planlarında açık ve yeşil alanlar,açık ve yeşil alanların fonksiyonları,açık ve yeşil alan sistemleri, sınıflandırılması ve standartları,kentsel peyzaj planlamasının genel esasları

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Kentsel peyzaj planlamasının kent planlamasının ayrılmaz bir parçası olduğu bilincine sahip olmak
2-Planlama konusunda eleştirel bakışa sahip olmak
3-Teorik bilgileri pratiğe aktarabilmek
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Kent ve kentleşme olayları
2-Açık ve yeşil alan kavramı, İmar planlarında açık ve yeşil alanlar
3-Açık ve yeşil alanların fonksiyonları
4-Kent formu yönünden açık ve yeşil alan sistemleri
5-Kentsel açık ve yeşil alanlar ve sınıflandırılması ve standartları[çocuk -oyun- bahçeleri,spor alanları, parklar]
6-Kentsel açık ve yeşil alanlar ve sınıflandırılması ve standartları [Hayvanat ve botanik bahçeleri, şehir bahçeleri, resmi org. ve koloni bahçeleri]
7-Kentsel açık ve yeşil alanlar ve sınıflandırılması ve standartları[Ev bahçeleri, meydanlar, mezarlıklar,şehir parkları, kent koruları,golf alanları, yeşil kuşaklar]
8-Kentsel Peyzaj Planlamasının Genel Esasları [Peyzaj planlama açısından sorunların saptanması]
9-Kentsel Peyzaj Planlamasının Genel Esasları [Literatür+ Sürvey ]
10-Kentsel Peyzaj Planlamasının Genel Esasları[Genel peyzaj planlama ilkelerinin saptanması]
11-Kentsel Peyzaj Planlamasının Genel Esasları [Master peyzaj planının hazırlanması]
12-Kentsel peyzaj planlamasının genel esaslarının örnek bir alan üzerinde irdelenmesi
13-Kentsel peyzaj planlamasının genel esaslarının örnek bir alan üzerinde irdelenmes
14-Kentsel peyzaj planlamasının genel esaslarının örnek bir alan üzerinde irdelenmesİ
15-Tartışma ve genel değerlendirme
16-Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım21428
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma919
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ14455444445455411
ÖÇ25445544545345511
ÖÇ35455455544444411
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek