Geri
PEM306 - Mimarlık ve Sanat Tarihine Giriş
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PEM306Mimarlık ve Sanat Tarihine GirişZorunlu362.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Tarihsel süreç içinde dış mekan kullanımlarının incelenerek, doğal ve kültürel çevreyi bilim ve sanat ilebirleştirerek toplumsal hayata ve hizmetine sunabilecek değer ve yetilere sahip bilgilerinin kazandırılması.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Sanat Tarihi‟nin temeli ve gelişim süreci, diğer bilim dalları ile olan ilişkileri üzerinde durulacaktır. Bununla birlikte Dünya SanatTarihi‟nin bir bilim dalı olarak doğması ve bu konuda çalışmalarda bulunan bilim adamlarının faaliyetleri hakkında bilgi verilecektir.  İlkçağlardan günümüze kadar tarihi süreç içinde etkin olan medeniyetlerde; Eski Mısır, Ege ve Yunan, Roma,Eski İran, Hindistan, İtalyan Rönesans, Fransız Barok bahçeleri, Uzakdoğu bahçeleri, İngiliz Naturalistikbahçeleri gibi, dış mekan kullanımına etki eden doğal ve kültürel yapı sonucu, dış mekanların şekillenmesi,kullanımına ait kronolojik bilgiler ve bahçe sanatındaki özellikleri ele alınmaktadır.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Peyzaj sanatını kavrayabilme,
2-Peyzaj sanatına ilişkin kavramları tanımlayabilme
3-Dünyada farklı dönemlerde ve kültürlerde oluşturulmuş bahçeler arasındaki ilişkileri ve farklılıkları öğrenebilm
4-Peyzaj mimarlığı mesleğinin tarih boyunca durumu ile günümüzdeki durumunu karşılaştırabilme
5-Dünyada tarihi bahçelerde kullanılan canlı ve cansız malzemeler arasında uyumu kavrayabilme
6-Estetik görüş ve estetik tasarım kabiliyeti kazanabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Peyzaj Sanat Tarihine Giriş
2-İlkçağda Bahçe Sanatı; Mezopotamya’da Bahçe Sanatı, Mısır Bahçe Sanatı, Mısır BahçelerininDüzenlenmelerinde Esas Özellikler, Bazı Önemli Mısır Bahçeleri, Mısırlıların Sanat ve Sosyal Hayatlarında BitkilerinYeri
3-Ege Medeniyetlerinde Bahçe Sanatı, Yunan Bahçe Sanatı, Yunan Bahçesinin Özellikleri, Roma Bahçe Sanatı, Roma Mimarisinin Genel Karakteri, Roma'da Bahçe Sanatının Gelişmesi, Pompei Bahçelerinin Özellikleri
4-Eski İran’da (Perslerde) Bahçe; Eski İran Mimarisinin Genel Özellikleri, Bahçe Sanatının Genel Karakteri,Mezopotamya'da Bahçe Sanatı, Mimarinin Genel Özellikleri, Bahçe Sanatının Genel Karakteri, Bitkilerin Sanat ve Sosyal Hayattaki Yeri
5-Ortaçağda Bahçe Sanatı; Manastır ve Şato Bahçeleri, Manastır Bahçeleri, Bahçelerin Genel Karakteri, Şato Bahçeleri, Bahçelerin Genel Karakteri
6-İran-İslam Bahçe Sanatı, Hindistan’da İslam Bahçe Sanatı
7-Ara Sınav
8-İtalyan Rönesans Bahçeleri, Rönesans ve Hümanizm, Rönesans Bahçeleri, Floransa Villaları Devri, Floransa Villalarının Tertip Özellikleri
9-İtalyan Rönesans Bahçeleri; İkinci Devir Rönesans Bahçeleri, İkinci Devir Rönesans Bahçelerinin Tertip Özellikleri,Üçüncü Devir Rönesans Bahçeleri, Üçüncü Devire Ait Önemli Bazı Rönesans Bahçeleri, Rönesans Bahçelerinin Avrupa'ya Etkileri
10-Fransız Barok Bahçeleri; Fransa'da Rönesans Bahçe Akımının Doğuşu, Klasik Fransız Bahçesinin Doğuşu(Barok)Fransız Barok Bahçelerinden Bazı Örnekler, Fransız Barok Bahçelerinin Avrupa'ya ve Diğer Ülkelere Etkileri
11-Uzakdoğu Bahçeleri; Eski Çinde Bahçe Sanatı, Japon Bahçe Sanatı
12-İslam Bahçeleri
13-İngiltere'de Naturalistik Bahçe Sanatı, Naturalizm Eğiliminin Doğuşu, Naturalistik Bahçe Tertibinin Özellikleri, Genel Değerlendirme
14-Son Dönem Bahçeler
15-
16-
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım21020
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma919
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)66

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ14544454554545411
ÖÇ23434545554554411
ÖÇ34445455445445511
ÖÇ44555455444454511
ÖÇ55444554454545411
ÖÇ64434445555444511
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek