Geri
PEM311 - Bitkisel Biyoçeşitlilik
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PEM311Bitkisel BiyoçeşitlilikZorunlu354.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Biyolojik çeşitliliğinin temel kavramları, bitkisel biyoçeşitliliğin belirlenmesi ve buna ilişkin gerekli verilerin toplanması, biyoçeşitliliğin izlenmesi, korunması ve geliştirilmesine yönelik bilgiler.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Gökhan ABAY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gibson, J.P., Gibson, T.R. 2007. Plant Diversity, Infobase Publishing, New York.Ülgen, H., Zeydanlı, U., ed. 2008. Orman ve Biyolojik Çeşitlilik. Doğa Koruma Merkezi, Ankara

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Bitkisel biyoçeşitliliğe giriş, belirli bir ekosistemde bitki çeşitliliğinin değerlendirilmesi, ulusal ve uluslararası düzenlemeler, teknik ormancılıkta bitkisel biyoçeşitliliğine ait verilerin kullanımı, orman ekosistemlerinde bitkisel biyoçeşitliliğin izlenmesi

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Bitkisel biyoçeşitliliği özetler.
2-Bitkisel çeşitlilik ile çevresel faktörler arasındaki ilişkileri belirler ve yorumlar.
3-Bitkisel biyoçeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirir, önlemler alır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Bitki yaşamının çeşitliliği, biyolojik çeşitlilik seviyeleri ve bazı temel kavramlar
2-Orman ve biyoçeşitlilik
3-Orman biyolojik çeşitliliğinin fazla bilinmeyen yönleri: Mantarlar ve Likenler
4-Orman biyolojik çeşitliliğinin fazla bilinmeyen yönleri: Karayosunları ve ciğerotları
5-Küresel ölçekte bitkisel biyoçeşitlilik
6-Türkiye’de bitkisel biyoçeşitlilik
7-Flora bölgeleri ve vejetasyon tiplerine göre bitkisel biyoçeşitlilik
8-Midterm examination
9-Anadolu çaprazı ve bitki çeşitliliği
10-Türkiye’nin doğa korumada öncelikli alanları
11-Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları hakkında kısa bilgi
12-Doğa koruma ve sürdürülebilir kullanım konusundaki bazı uluslar arası sözleşmeler
13-Bitkisel biyoçeşitliliğin izlenmesi
14-Bitkisel biyoçeşitliliğin korunması, planlamadaki yeri ve önemi
15-Bitki toplamada halkın bilinçlendirilmesi
16-Final examination
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ev Ödevi140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)105

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ14444444444444444
ÖÇ24444444444444444
ÖÇ34444444444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek