Geri
-
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
Dersin Seviyesi

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Staj Durumu

Öğrenme Çıktıları
1-kent mekanı ve kent mobilyası kavramlarını özetleyebilecekler.
2-mekan, donatı ve bunlara ait her türlü antropometrik ölçüyü algılayabilecekler.
3-bir kent parçası içerisinde mobilya-mekan ilişkilerini tanımlayabilecekler.
4-seçtikleri bir kent parçasında uygun mekan ve donatı ilişkileri kurgulayarak eylem araştırması yapabilecek ve sonuçlarını tasarım yaklaşımı olarak değerlendirebilecekler.
5-kent mekanı ve mobilyası tasarlayabilecek bilgi birikimine sahip olacaklar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Mekan tanımı, İhtiyaç-Etkinlik-Mekan ilişkisi,
2-Mekan bileşen ve öğeleri,
3-Kent mekanının tanımı, kent mobilyaları ve sınıflandırılması,
4-İnsan gereksinimleri,
5-İnsan ve metrik sistemler, Antropometri ve ergonomi kavramlarının tanımı,
6-Mekan düzenlemede eylem alanları,
7- Kentsel mekanlardaki temel eylemlerin tanımlanması:yürümek, oturmak, yemek yemek, seyretmek, oyun oynamak vb.
8-Kentsel açık mekanlardaki temel eylemlerin tanımlanması:yürümek, oturmak, yemek yemek, seyretmek, oyun oynamak vb. Eylem alanlarıyla ilgili araştırma konularının seçilmesi,
9-Arasınav
10-Altyapıya bağlı kent mobilyaları: aydınlatma elemanları, bilgilendirme-iletişim ve işaret panelleri, telefon kulübeleri, otobüs durakları, meydan saatleri, su elemanları,
11-Altyapıya bağlı olmayan kent mobilyaları: oturma elemanları, çöp kutuları, bitki kapları, örtü elemanları, döşeme elemanları, bisiklet parkları, bitki ızgaraları, çocuk oyun alanı elemanları,
12-Kentsel mekanlardaki eylem alanlarıyla ilgili araştırmaların sunulması,
13-Kentsel açık mekan donatı tasarım ölçütleri,
14-Kent mobilyaları tasarımında konsept geliştirme yaklaşımları, yaratıcılık
15-Kent mobilyaları tasarımında konsept geliştirme yaklaşımları, yaratıcılık
16-Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek