Geri
PEM307 - Peyzaj Planlama Yöntemleri
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PEM307Peyzaj Planlama YöntemleriZorunlu352.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin peyzaj ve peyzaj planlamaya yönelik kavramları öğrenebilmelerini, peyzajın yapısını ve işlevlerini kavrayabilmelerini, peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi konularında bilgi sahibi olabilmelerini ve çözümler üretebilmelerini, peyzaj planlama yöntemlerini örnek çalışmalar üzerinde karşılaştırabilmelerini ve kullanabilmelerini, ekolojik planlamaya yönelik uygulama çalışmalarını izleyebilmelerini, peyzaj planlamaya yönelik sorunların çözümünde fikir üretebilmelerini sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assos. Prof. Dr. Banu BEKCİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Burrough, P. and McDonnell R.A. 1998. Principles of Geographical Information Systems: Spatial Information Systems and Geostatistics. Oxford University Press. Ders notu ve slaytlar

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yüz yüze ve görsel sunularla eğitim ve öğretim, örnek çalışmalarla ders konularının pekiştirilmesi.

Dersin İçeriği

Peyzajın tanımı ve peyzaj elemanları arasındaki ilişkiler modeli, peyzajın yapısı ve işlevleri, peyzajın tanımlanması, peyzaj mozaiğini oluşturan elemanlar, peyzaj yapı modelleri, peyzaj planlama ve değerlendirme yöntemleri, üst üste bindirme yöntemi, Ian Mc Harg ve peyzaj planlama çalışmalarında analiz süreci, peyzaj planlamada bilgisayar kullanımı, peyzaj planlamada veri yapıları, peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi, peyzaj değişimi saptama ve izleme, bu kapsamda kullanılan araçlar, peyzaj planlama çalışmalarına yönelik örnek çalışmaların sunulması.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Planlama sürecinde peyzaj planlama çalışmalarının önemini kavrayabilme
2-Peyzajın yapısı ve işlevlerini kavrayabilme
3-Peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi konularında bilgi sahibi olabilme ve çözümler üretebilme
4-Peyzaj planlama yöntemlerini örnek çalışmalar üzerinde karşılaştırabilme ve kullanabilme
5-Ekolojik planlamaya yönelik uygulama çalışmalarını izleyebilme
6-Peyzaj planlamaya yönelik sorunların çözümünde fikir üretebilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Dersin tanıtımı: kapsamı, gerekçesi ve önemi
2-Peyzaj tanımı, peyzaj elemanları arasındaki ilişkiler modeli
3-Peyzaj karakteristiğini oluşturan abiyotik, biyotik ve kültürel bileşenler
4-Peyzajın yapısı ve işlevleri
5-Peyzajın tanımlanması, peyzaj mozaiğini oluşturan elemanlar
6-Peyzaj yapı modelleri, patch, koridor, matris modeli
7-Planlama süreci ve aşamaları
8- Ara Sınav
9- Peyzaj planlama ve değerlendirme yöntemleri
10-Üst üste bindirme yöntemi
11-Peyzaj planlama çalışmalarında analiz süreci, Ian Mc Harg’ın çalışmaları
12- Peyzaj planlamada bilgisayar kullanımı, peyzaj planlamada veri yapıları
13-Peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi
14-Peyzaj değişimi saptama ve izleme
15-Peyzaj değişimi saptama ve izlemede kullanılan araçlar
16- Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım21020
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma919
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)66

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ14445354355334454
ÖÇ24534344453354535
ÖÇ34354534444455335
ÖÇ44545334333454443
ÖÇ55443445334433344
ÖÇ64454444353443554
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek