Geri
PEM202 - Çevre Tasarımı Proje III
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PEM202Çevre Tasarımı Proje III Zorunlu249.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı birden fazla özel konutu içeren bir çalışma alanında, konut sahiplerinin konut yakın çevresindeki özel mekanlarına ve bütün konut kullanıcılarının ortak olarak kullanacakları ortak kullanım alanlarına yönelik oluşturulacak senaryolarla açık mekan etkinlikleri kurgulamak ve bu etkinlik alanlarına ilişkin mekan çözümlemeleri üretmektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER, Doç. Dr. Banu BEKCİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hannebaum, L. G., 2001; Landscape Design: A Practical Approach (5th edition), Prentice Hall2. Grant, W., 1993, From Concept to Form: In Landscape Design, Wiley

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Çevre Tasarımı Proje II

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Konu ile ilgili literatür çalışması. Konu ile ilgili özgün senaryo kurgulama. Konu ile ilgili kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaç listesi, fonksiyon şeması, ihtiyaç-alanın imkanları analizi. Tüm bu değerlendirmelerin ışığı altında ilk mekansal örgütlenmelerin eskizlerinin ortaya koyulması ve eleştirilmesi. Yarıyılın sonuna kadar öneriler geliştirme ve eleştirme. Öneri-eleştiri sürecinin devam ettirilmesi. Sonuç olarak üzerinde fikir birliği sağlanan çalışmanın plan, kesit, görünüş ve maket anlatımlarının teslimi.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Konut çevresi ile ilgili farklı kullanıcı kesimine bağlı olarak tasarım çözümleri üretebileceklerdir.
2-Konu ile ilgili plan, kesit, görünüş, detay çözümlemeleri ve maket anlatımları üretebileceklerdir.
3-Tasarlamış oldukları konut grubu çevresinin fonksiyonel ve estetik yaklaşımlarını ve gerekçelerini yani tasarım yaklaşımlarını savunabileceklerdir.
4-
5-
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Çevre Tasarım Proje III için konu ve yer seçimi. Arazi maketi
2-Alan analizi, kaynak değerleri. Bunlara bağlı olarak alan imkanları, konu ile ilgili kitaplık taraması
3-Konu ile ilgili kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaç listesi. Fonksiyon şeması, ihtiyaç imkan analizi.
4-Konu ile ilgili özgün senaryo kurgulama, beyin fırtınası tekniği, çizerek düşünme tekniği. İlk eskizler, eleştiri.
5-Seçilen yerde konuya ilişkin fonksiyon şeması öncelikleri, alanın analizi, alanın imkanları ve ihtiyaçlar dikkate alınarak senaryonun çizilerek planlanması. Öneri-eleştiri
6-Öneri üretme, pek çok seçenek geliştirme, tartışma yapılan önerilerin incelenmesi
7-Öneri geliştirme ve önerilerin incelenmesi
8-Arasınav
9-Öneriler üzerinde tartışma ve seçim yapma, seçilen önerilerin eleştirilmesi ve geliştirilebilme yolları. Önerilerin eleştirilmesi
10-Tüm derslerde olduğu gibi kuramsal olarak konunun açılımı ve konu sapmalarının önlenmesi, önerilerin eleştirilmesi
11-Öneriler ve tartışma. Plan anlatımlarında istenilen belirli bir düzeyi sağlama
12-Cephe ve siluet analizleri, öneri geliştirme tartışma ve sonuçlandırma, cephe-plan ilişkisi.
13-Kesit geliştirme, detayların tartışılması, plan-kesit-cephe dönüşümlü denetim, birbirlerini geri besleme
14-Komple projenin tekrar gözden geçirilmesi. Planlar, kesitler, cepheler, detaylar ve çalışma maketi
15- Teslim anlatımları için temize geçme, ancak ihtiyaç duyanlar düzeltme alabilirler.
16-Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı188
Derse Katılım148112
Uygulama/Pratik148112
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma717
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)268

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ14445554454424512
ÖÇ23445545455534422
ÖÇ33455544455434523
ÖÇ4
ÖÇ53455545455434422
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek