Geri
PEM211 - Genel Botanik
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PEM211Genel BotanikZorunlu234.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Dersin amacı; bitkilerin yapı taşlarından başlanarak doku, organ ve organizmaları tanıtmak, bitkilerde üreme tiplerini ve fizyolojik olayları anlatmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Gökhan ABAY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bozcuk, S. 2009. Genel Botanik, Hatiboğlu Yayınları, Beşevler, Ankara.Gerçek, Z. 2008. Genel Botanik. KTU Matbaası, Genel Yayın No:160, Fakülte Yayın No: 18, Trabzon.Akkemik, Ü. 2009. Genel Botanik Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı, İstanbul.Atıcı, T., Keskin Samancı, N., Alev Özel, ç. 2005. Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Laboratuvar Kitabı, Palme Yayıncılık, Ankara.Çakırlar, H., Doğan, C., Özmen, E. 2010. Açıklamalı Genel Botanik ve Bitki Anatomisi Atlası, Palme Yayıncılık, Ankara.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Botanik biliminin sınıflandırılması, hücre, doku ve organ bilimi, bitki sistematiği, bitkilerde üreme ve fizyoloji

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Hücre ve doku bilimi hakkında bilgi sahibi olabilecekler
2-Bitkilerdeki vejetatif ve generatif organlar konusunda bilgi sahibi olabilecekler
3-Bitkilerde isimlendirmeyi kavrayabilecekler
4-Bitkilerde üreme çeşitlerini anlatabilecekler
5-Bitkilerde fizyolojik olayları öğrenebilecekler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Giriş, Botanik Biliminin sınıflandırılması
2-Hücre bilimine giriş, hücre organelleri, çekirdek, kromozomlar, ergastik maddeler
3-Hücre çeperi ve yapısı, geçitler, hücre şekli ve büyüklüğü
4-Hücre bölünmesi, amitoz, mitoz ve mayoz bölünme
5-Doku bilimi, meristem ve sürekli dokular
6-Koruyucu ve parankima (temel) dokular
7-Destek, iletim ve salgı dokular
8-Ara sınav
9-Organ bilimi, gövde morfolojisi ve anatomisi, kök-gövde ve metamorfozları
10-Yaprak, bitki sistematiği
11-Büyük bitki gruplarının genel özellikleri, bitkilerde üreme
12-Generatif organlar, çiçek
13-Tohum, meyve ve meyve tipleri
14-Bitkilerde fizyoloji, metabolizma fizyolojisi
15-Büyüme ve gelişme fizyolojisi, hareket fizyolojisi
16-Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Ev Ödevi125
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Ev Ödevi11414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)116

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek