Geri
PEM207 - Toprak Bilgisi
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PEM207Toprak BilgisiZorunlu233.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Toprağın tanımı, tarihçesi, oluşumu, toprak oluşuma etki eden etmenler, fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma olayları, genel olarak toprak profilinin tanıtımı, toprak suyu, toprak verimliliği, toprakta bulunan ve bitki besin elementleri, toprak yıkanması, erozyon, toprak ıslahı ve peyzaj çalışmalarında toprağın önemini öğretmektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Turan Yüksek

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çepel, N., 1996. Toprak Bilgisi Ders Kitabı. İ.Ü. Orman Fak., Yayın No: 438.Kantarcı, M.D., 1987. Toprak İlmi. İ.Ü. Orman Fak., Yayın No: 387.Brady, N.C., and Weil, R.R., 2007. The Nature and Properties of Soils, 14th Edition 14th Edition. ISBN-10: 013227938X, ISBN-13: 978-0132279383.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Toprağın tanımı ve tarihçesi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, toprağın genel yapısı ve oluşum olayları, toprağı oluşturan faktörlerin ve toprak oluşumunda etkili olan kayaçların ve toprak oluşturan ayrışma olaylarının tanıtılması, toprağın fiziksel, toprağın kimyasal özellikleri, toprak kalitesi ve verimliliği konularından oluşmaktadır.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Bu dersi başarı ile geçen öğrenciler mesleki hayatlarında toprak bilgisi konusunu genel anlamda kavramış olurlar ve toprakla ilgili sorunlara çözüm üretebilirler.
2-Toprak ilminin araştırma felsefesini öğrenirler ve ihtiyaç duyduklarında kullanırlar
3-Peyzaj uygulama çalışmalarında toprağın önemini öğrenirler ve çalışmalarında sahip oldukları bilgiyi kullanırlar.
4-Bitki büyüme ve gelişmesinde etkili olan toprak özelliklerini bilirler ve ilgili çalışmalarında kullanırlar.
5-5. Toprak bozulmasının nedenlerini öğrenirler bu sorunlara çare üretebilirler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Toprağın tanımı ve tarihçesi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi
2-Toprağın genel yapısı ve oluşum olayları
3-Toprağı oluşturan faktörlerin tanıtılması
4-Toprağı oluşturan kayaçlar ve mineraller
5-Toprağı oluşturan ayrışma olayları
6-Toprağın fiziksel özellikleri
7-Toprak suyu
8-Arasınav
9-Toprağın havası
10-Toprak organik maddesi ile ilgili kavramlar
11-Toprak tepkimesi ve etkili olan etmenler
12-Toprakta bitki besin elementleri
13-Toprak mikro florası
14-Toprak bozulumu
15-Toprak verimliliği ve etkili olan etmenler
16-Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım21428
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma919
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek