Geri
PEM201 - Çevre Tasarımı Proje II
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PEM201Çevre Tasarımı Proje IIZorunlu239.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Öğrencilere bir tasarım problemiyle ilişkili olarak doğal ve yapay çevrenin nasıl analiz edileceği, konutların iç ve dış mekanları arasındaki ilişkilerin neler olduğu hakkında bilgi vermek, kullanıcıların açık mekan etkinliklerini düşünerek birkaç konut çevresinin tasarımında onları yönlendirmektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER, Doç. Dr. Banu BEKÇİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hannebaum, L. G. 2001; Landscape Design: A Practical Approach (5th edition), Prentice Hall

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Proje I i geçmiş olmalı

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Konu ile ilgili literatür çalışması Konu ile ilgili kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaç listesi, fonksiyon şeması, ihtiyaç-alanın imkanları analizi. Yarıyılın sonuna kadar öneriler geliştirme ve eleştirme Öneri-eleştiri sürecinin devam ettirilmesi Sonuç olarak üzerinde fikir birliği sağlanan çalışmanın plan, kesit, görünüş ve maket anlatımlarının teslimi.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Birkaç konut çevresi ile ilgili farklı tasarım çözümleri üretebileceklerdir.
2-Birkaç konut ile ilgili plan, kesit, görünüş, detay çözümlemeleri ve maket anlatımları üretebileceklerdir.
3-Yapmış oldukları çevre tasarımının fonksiyonel ve estetik yaklaşımlarını ve gerekçelerini savunabileceklerdir.
4-
5-
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Proje II için konu ve yer seçimi. Arazi maketi Arazi maketi
2-Alan analizi, konu ile ilgili literatür taramasıAlan analizi
3-Konu ile ilgili kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaç listesi. Fonksiyon şeması, ihtiyaç imkan analizi. İhtiyaç listesi. Fonksiyon şeması, ihtiyaç imkan analizi.
4-Konu ile ilgili özgün senaryo kurgulama. İlk eskizler.Eskiz Çalışması
5-Seçilen yerde konuya ilişkin fonksiyon şeması öncelikleri, alanın analizi, alanın imkanları ve ihtiyaçlar dikkate alınarak senaryonun çizilerek planlanması. Eskiz Çalışması
6-Öneri üretme, pek çok seçenek geliştirme, tartışma yapılan önerilerin incelenmesiEskiz Çalışması
7-Öneri geliştirme ve önerilerin incelenmesiEskiz Çalışması
8-Arasınav
9-Öneriler üzerinde tartışma ve seçim yapma ve geliştirilebilme yolları. Eskiz Çalışması
10-Önerilerin eleştirilmesiEskiz Çalışması
11-Öneriler ve tartışma. Eskiz Çalışması
12-Cephe ve siluet analizleri, öneri geliştirme tartışma ve sonuçlandırma, cephe-plan ilişkisi.Eskiz Çalışması
13-Kesit geliştirme, detayların tartışılması. Eskiz Çalışması
14-Planlar, kesitler, cepheler, detaylar ve çalışma maketiEskiz Çalışması ve Maket yapımı
15-Teslim anlatımları için temize geçme.Teslim anlatımları için temize geçme.
16-Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı188
Derse Katılım148112
Uygulama/Pratik148112
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma717
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)268

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek