Geri
PEM108 - Mimari Tasarım
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PEM108Mimari TasarımZorunlu125.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Öğrencilere bir konutun iç etkinlik düzeninin ve fonksiyonlarına gore farklı binaların temel çevre tasarım yaklaşımlarının öğretilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ferrater, B., Ferrater, C., 2006, Synchronizing Geometry: Landscape, Architecture and Construction / Ideographic Resources, Actar.2. Grant, W., 1993, From Concept to Form: In Landscape Design, Wiley.3. Reed, P., Corner, J., Latz, P., Schwartz, M., 2005, Groundswell: Constructing The Contemporary Landscape, The Museum of Modern Art, New York; New title edition.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Bir ailenin konut içindeki etkinlikleri. Ev, çevre ve bahçe. Tek konut, toplu konut, tatil köyü, okul, üniversite kampüsü, alışveriş merkezi, endüstri binaları, havaalanı, yönetim binaları ve işlev şemaları. Binaların iç mekan fonksiyonlarına bağlı olarak çevre tasarımındaki temel tasar yaklaşımları.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-bir yapının özelliklede konutun iç ve dış işlevlerinin türleri ve ilişkilerini tanımlayıp analiz edebilecekler. ve buna bağlı olarak dış çevrede yapılacak etkinlik türlerini değerlendirebileceklerdir
2-çevresiyle birlikte bir konutu sirkülasyon sistemleri ve girişini de içerecek şekilde tasarlayabileceklerdir.
3-içinde yaşayabileceği kendi konutunu, doğadaki formlardan öykünerek tasarlayabileceklerdir.
4-
5-
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Peyzaj mimarlığı, amaç ve araç bağlamında diğer disiplinlerle olan ilişkiler
2-Mimari tasarım dersinin içeriği ve amacı, farklı fonksiyon kavramı, farklı fonksiyonlardaki binalar ve çevreleri.
3-İmar planı, mevcut hali hazır planlar, ada, parsel, konut kavramları. Öğrencilerin kendi konutlarını 1/100 ölçekte çizmesi.
4-İmar planlarındaki yapılaşma biçimleri. Binaların projelendirilmesi. Öğrencilerin kendi konutlarında istenmeyen noktaları düzeltmeleri.
5-Bina yaptırma biçimleri, konutta fonksiyon şeması, öğrencilerin sınırlandırma olmadan kendi konutlarını biçimlendirmeye başlamaları. Konut çevre ilişkisinin kurulması, konuta bir ad verilmesi.
6- Konutların kent dokusunda yan yana gelme biçimleri, konut dış mekan ilişkisi ve çevre tasarımında dikkate alınması gereken ilişkiler, öğrenci konutu
7-Konut dış mekan ilişkisi ve konut içi mekan oluşumu ve donatıları, öğrenci konutu
8-Arasınav
9-Farklı fonksiyonlardaki binalar ve çevre tasarımında etkin olan faktörler. Toplu konutlar ve tatil köyleri. Öğrenci konutu
10-Oteller, moteller ve çevresi. Öğrenci konutu
11-Eğitim yapıları, anaokulu-temel eğitim okulları ve çevresi. Öğrenci konutu
12-Üniversite kampüsleri ve çevre planlama kriterleri. Öğrenci konutu.
13-Üst yönetim ve hizmet yapıları, belediye valilik ve çevresi. Öğrenci konutu
14-Sağlık yapıları, sağlık ocağı, hastane ve çeşitleri ve çevresi. Öğrenci konutu
15-Öğrenci konutu, son eleştiri
16-Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4416
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5630
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)162

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1344444245434422
ÖÇ2344444245434422
ÖÇ3344444245434422
ÖÇ4
ÖÇ5344444245434422
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek