Geri
PEM106 - Temel Tasarım Kavramları
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PEM106Temel Tasarım KavramlarıZorunlu127.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrencilerin; Peyzaj Tasarımı konusunda temel oluşturacak bilgilerin kavranmasını, günümüz hızla değişen koşulları nedeniyle oluşan tasarım problemlerini akılcı yoldan çözüm üretme yetilerinin geliştirilmesini, biçim oluşturma yoluyla doğruyu ve güzeli bulmaya yönelik estetik yargının geliştirilmesini sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assos. Prof. Dr. Banu BEKCİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özcan, Z., ve ark., 2012; Görsel Eğitimde Yaratıcılık ve Temel Tasarım, Nobel yayın evi, ISBN: 978-605-133-275-8Waterman, T., 2012; Peyzaj Mimarlığının Temelleri, İnkılap Kitabevi, ISBN: 978-975-04-0614-0, İstanbulGürer, L., Gürer, G., 2004: Temel Tasarım, Birsen Yayınevi, ISBN: 975-511-386-X, İstanbulBooth, N. K. 1990; Basic Elements of Landscape Architectural Design, Prospect Heights, Waveland Press.Güngör, İ. H., Temel Tasar 2005: (Basic Design), ESEN OFSET Matbaası- İkitelli/ İSTANBULUzun, G., 1998: Temel Tasarım, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ç.Ü. Ziraat Fak. Ders Kitapları Yayın No: A-62, Adana

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Atölye çalışması olarak gerçekleştirilmektedir.

Dersin İçeriği

Genel bilgiler (Temel tasarım eğitimi ve önemi, uygulama yolları, ulusal ve uluslar arası durumu ), Temel tasarım ile ilgili kavramlar, Tasarımda organizasyon ilkeleri, Tasarım ilkeleri ve ögeleri, Biçim mekan ve düzen

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Yaratıcılık potansiyelini harekete geçirebilme, analitik düşünebilme ve estetik yargıları geliştirebilme
2-Etik ve estetik yargılar arasında bağ kurabilme
3-Problemleri farklı bakış açılarından değerlendirebilme
4-Tasarım kavramlarını mekansal boyutta yorumlayabilme
5-Doğaya Öykünebilme yeteneğine sahip olmak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, İşleyiş yöntemi ve gerekleri
2-Temel tasarım ile ilgili kavramalar
3-Bir tasarımın oluşum aşamaları (süreç)
4-Tasarımda Organizasyon İlkeleri (Yakınlık, Benzerlik, Ayırıcı nitelik, Saydamlık) ve uygulamaları
5-Şekil Zemin anlatımları
6-Tasarım Öğeleri (Nokta, Çizgi, Yön, Biçim, Aralık) ve uygulamaları
7-Tasarım Öğeleri (Doku, Renk, Değer, Hareket, Işık ve Gölge) ve uygulamaları
8-Ara Sınav
9-Tasar İlkeleri (Tekrar, Ardışık tekrar, Uygunluk, Zıtlık) ve uygulamaları
10-Tasar İlkeleri (Koram, Egemenlik, Denge, Birlik) ve uygulamaları
11-Tasarım öğelerinin bir arada kullanıldığı uygulamalar
12-Tasarım öğelerinin bir arada kullanıldığı uygulamalar
13-Tasarım ilke ve öğelerinin bir arada kullanıldığı uygulamalar
14-Mekan ve Tasarım kavramlarının mekansal boyutta yorumlandığı uygulamalar
15-Öğrenci Sunumları
16-Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım10440
Problem Çözümü1010100
Bireysel Çalışma5210
Sözlü Sınav15460
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)212

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek