Geri
PEM104 - Çevre Tasarımı Proje I
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PEM104Çevre Tasarımı Proje IZorunlu129.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere insan gereksinimlerinin türleri, açık mekanlardaki insan etkinlikleri ve etkinliklerin donatıları hakkında bilgi vermek, farklı insan etkinlikleri için alan plastiği tasarlamada bu bilgilerini kullanmalarında yardımcı olmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER, Doç. Dr. Banu BEKCİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Dee, C. 2001; Form and Fabric in Landscape Architecture: A Visual Introduction, Spon Pres2. Ferrater, B., Ferrater, C., 2006, Synchronizing Geometry: Landscape, Architecture and Construction / Ideographic Resources, Actar.3. Grant, W., 1993, From Concept to Form: In Landscape Design, Wiley.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Temel insan ihtiyaçları Açık mekanlarda kullanıcı etkinlik türleri ve bunların donatıları, İnsan ve etkinliklerinin fiziksel ve psikolojik ölçümü Mekan örgütlenmesinde ölçü ve biçim Kavram-biçim ilişkileri Anlatım ve sunumun üç boyutta gerçekleştirilmesi Mekansal örgütlenmenin biçim ve ölçüsünün kararında somut maket bileşenleri üzerinde çalışma

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-bir tasarım kavramı ve kullanıcı etkinliklerine bağlı olarak bir alanın plastiğini değiştirip tasarlayabileceklerdir.
2-belirli bir dış mekan etkinliği için insan gereksinimlerinin neler olduğunu tanımlayıp, bu bilgiye dayalı olarak etkinlik alanları ve donatılarını tasarlayabileceklerdir.
3-çok amaçlı açık mekanlar tasarlayabileceklerdir.
4-mevcut olmayan bir alan plastiğini fonksiyonlarına bağlı olarak kurgulayıp, geliştirebileceklerdir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Proje 1 için konu ve yer seçimi. Arazi maketi
2-Alan analizi, kaynak değerleri. Bunlara bağlı olarak alan imkanları, konu ile ilgili kitaplık taraması
3-Konu ile ilgili kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaç listesi. Fonksiyon şeması, ihtiyaç imkan analizi.
4-Konu ile ilgili özgün senaryo kurgulama, beyin fırtınası tekniği, çizerek düşünme tekniği. İlk eskizler, eleştiri.
5-Seçilen yerde konuya ilişkin fonksiyon şeması öncelikleri, alanın analizi, alanın imkanları ve ihtiyaçlar dikkate alınarak senaryonun çizilerek planlanması. Öneri-eleştiri
6-Öneri üretme, pek çok seçenek geliştirme, tartışma yapılan önerilerin incelenmesi
7-Öneri geliştirme ve önerilerin incelenmesi
8-Arasınav
9-Öneriler üzerinde tartışma ve seçim yapma, seçilen önerilerin eleştirilmesi ve geliştirilebilme yolları. Önerilerin eleştirilmesi
10-Tüm derslerde olduğu gibi kuramsal olarak konunun açılımı ve konu sapmalarının önlenmesi, önerilerin eleştirilmesi
11-Öneriler ve tartışma. Plan anlatımlarında istenilen belirli bir düzeyi sağlama
12-Cephe ve siluet analizleri, öneri geliştirme tartışma ve sonuçlandırma, cephe-plan ilişkisi.
13-Kesit geliştirme, detayların tartışılması, plan-kesit-cephe dönüşümlü denetim, birbirlerini geri besleme
14-Komple projenin tekrar gözden geçirilmesi. Planlar, kesitler, cepheler, detaylar ve çalışma maketi
15-Teslim anlatımları için temize geçme, ancak ihtiyaç duyanlar düzeltme alabilirler.
16-Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı188
Derse Katılım148112
Uygulama/Pratik148112
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma717
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)268

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ14445554455423412
ÖÇ23445555455433522
ÖÇ33455554455433522
ÖÇ43555555455433522
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek