Geri
PEM102 - Meteoroloji ve Klimatoloji
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PEM102Meteoroloji ve KlimatolojiZorunlu123.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Atmosfer tabakalarının tanıtılması, atmosferdeki kimyasal döngüler, atmosfer sistemi içerisinde ısı alışverişi, atmosferde su buharı, nemlilik, yoğunlaşma, sis, bulut ve yağış olayları, buharlaşma, nem ve yağış ölçümleri, meteorolojik gözlemler, Türkiye’nin iklimi, iklim-bitki yetiştirme ve peyzaj tasarımları arasında ilişkilerin öğretilmesidir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Turan Yüksek

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkeş, M., 2010. Klimatoloji ve Meteoroloji. Nobel Yayınları. Özyuvacı, N., 1999. Meteoroloji ve Klimatoloji. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 460.Yalçın, G., Demircan, M., Ulupınar, Y., Bulut, E., Klimatoloji-I. DMİ YAYINLARI YAYIN NO : 2005 / 01.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin dersi daha iyi anlayabilmeleri için hava olaylarının animasyonlarini içeren kısa videolari internet üzerinden izleyebilirler

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde, atmosfer tabakalarının özellikleri, atmosferdeki kimyasal döngüler, atmosfer sistemi içerisinde ısı alışverişi, atmosferde su buharı, nemlilik, yoğunlaşma, sis, bulut ve yağış olayları, buharlaşma, nem ve yağış ölçümleri, meteorolojik gözlemler, Türkiye’nin iklimi konularını içermektedir.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-1- Bu dersi başarı ile geçen öğrenciler mesleki hayatlarında meteoroloji ve klimatoloji bilgisini genel hatları ile kavramış olacaktır. Bu sayede peyzaj mimarlığı çalışmalarında iklim ile alakalı sorunlara çözüm üretirler.
2-Atmosferik olaylar ve iklim arasındaki ilişkiyi anlar. Peyzaj ve süs bitkisi yetiştirme esaslarını iklim ile ilişkilendirebilir. Yağışların oluşumu ve yağış çeşitlerini kavrar. Pezaj bitkilerinin yetiştirilmesinde etkili olan yağış faktörlerini irdeleyebilir.
3-Bitki yetiştirme veya peyzaj restorasyonu çalışmalarında bazi meteorolojik ölçüm ve gözlemleri yapar. Çalışmayi yürütecekleri bölgenin meteorolojik değerlerini dikkate alarak peyzaj ve tasarım çalışmalarında bölge için uygun bitki türlerini belirler.
4-Süs bitkisi üretimi yapılan fidanlıklarda bitki yetiştirme sırasında karşılaşılabilecek olumsuz iklim koşullarında alınması gerekli tedbirleri alabilir.
5-İklim verilerinin izler, bazı iklim verileri ile ilgili analizler yapar, iklim verileri ile alakalı rapor hazırlar sunumlar yapar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Atmosfer tabakalarının özellikleri
2-Atmosferdeki kimyasal döngüler
3-Isı ve Sıcaklık Kavramları,
4-Atmosfer sistemi içerisinde ısı alışverişi
5-Atmosferde su buharı, nemlilik,
6-Yoğunlaşmave Sis oluşumu
7-Bulut oluşumu ve çeşitleri
8-Arasınav
9-Yağış oluşumu ve yağış çeşitleri
10-Yağışlarda zaman bağlı değişimler
11-Kar yağışı ve ekosistem için önemi
12-Kuraklık ve çevresel etkileri
13-Meteorolojik gözlemler ve verilerin değerlendirilmesi
14-Küresel iklim değişimi
15-İklim değişiminin çevresel etkileri
16-Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım21428
Bireysel Çalışma22550
Okuma10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek