Geri
MAT115 - Genel Matematik
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MAT115Genel MatematikZorunlu114.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı temel matematik teknikleri öğretmek, problemleri analiz edebilmek için gerekli matematik becerileri tanıtmaktır. Çok sayıda örnek problemlerle matematiğin pratik kullanılabilirliğine vurgu yapılmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Ümit DENİZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Balcı,M.2009.Genel matematik 1,Balcı Yayınları,Ankara. Kolman, B., Hill, D.L. (Çev Edit: Akın, Ö.) 2002. Uygulamalı lineer cebir. Palme Yayıncılık, Ankara.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Reel Sayılar, Üslü Ve Köklü İfadeler, Mutlak Değer, Eşitsizlikler,Doğrunun Analitik İncelemesi, Tek Değişkenli Fonksiyonlar,Fonksiyon Çeşitleri Ve Basit Grafikleri,Limit Ve Süreklilik,Türev Ve Geometrik Anlamı,Genel Türev Kuralları, Ters Ve Bileşke Fonksiyonun Türevi,Yüksek Mertebeden Türevler, Artan Ve Azalan Fonksiyonlar, Bükeylikler, Maksimum ve Minimum Problemi,Asimptotlar Ve Grafik Çizimi,Belirsiz İntegral Ve Temel İntegral Kuralları, Değişken Değiştirme Yöntemi,Kısmi İntegral Yöntemi, Basit Kesirlere Ayırma,Belirli İntegral, Belirli İntegralin Alan Hesabına Uygulanması,Matrisler Ve Matris İşlemleri, Determinantlar Ve Özelikleri,Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümleri,İki Değişkenli Fonksiyonlar, Limiti Ve Sürekliliği,Kısmi Türev.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Temel matematik tekniklerini öğrenme
2-Temel matematiksel becerileri kazanma
3-Kazanılan matematik becerilerini mesleki problemlere uygulama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Reel Sayılar, Üslü Ve Köklü İfadeler, Mutlak Değer, Eşitsizlikler,
2-Doğrunun Analitik İncelemesi,Fonksiyonlar
3-Fonksiyon Çeşitleri Ve Basit Grafikleri
4-Limit Ve Süreklilik
5-Türev Ve Geometrik Anlamı,Genel Türev Kuralları, Ters Ve Bileşke Fonksiyonun Türevi
6-Yüksek Mertebeden Türevler, Artan Ve Azalan Fonksiyonlar, Bükeylikler, Maksimum ve Minimum Problemi
7-Asimptotlar Ve Grafik Çizimi
8-Arasınav
9-Belirsiz İntegral Ve Temel İntegral Kuralları, Değişken Değiştirme Yöntemi
10-Kısmi İntegral Yöntemi, Basit Kesirlere Ayırma
11-Belirli İntegral, Belirli İntegralin Alan Hesabına Uygulanması.
12-Matrisler Ve Matris İşlemleri, Determinantlar Ve Özelikleri
13-Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümleri
14-İki Değişkenli Fonksiyonlar, Limiti Ve Sürekliliği
15-Kısmi Türev
16-Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)114

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ11111111111
ÖÇ22132212
ÖÇ332111412
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek