Geri
PEM105 - Grafik,Maket ve Perspektif Anlatım Teknikleri
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PEM105Grafik,Maket ve Perspektif Anlatım TeknikleriZorunlu116.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere, çizim tekniğinin temelinin verilmesi ve çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması ve kullanılmasını öğretmek, grafik anlatımlar ve uygulamalarını yaptırmaktır. Ayrıca, öğrencinin farklı ölçeklerde plan, kesit ve görünüşlere ait çizim tekniklerini öğrenmesi; duvar, döşeme ve kaplaması, merdivenler, örtü elemanı, yol ve diğer dış mekan elemanlarının grafik anlatımlarını ve ağaç, çalı, çim ve arazi topografyası anlatım biçimlerini çizebilecek donanıma sahip olması amaçlanmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Uzun G. 1995. Perspektif Çizim ve Model Yapım Tekniği, Ç.Ü. Ziraat Fak. Genel Yayın No:112, Ders Kitapları Yayın No: 31, Adana.2-Özkan, B Perspektif Çizim Tekniği,. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 518, Bornova-İzmir, 1996.3- Özkan, B Peyzaj Mimarlığı Çizim Tekniği, , Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Ofset Atelyesi, Yayın No:515, Bornova, İzmir, 1996.4- Ching, F. 1997; Design Drawing, John Wiley and Sons, Inc., 272 p., New York5- Bertauski, T, . (2007) Plan Graphics for the Landscape Designer: with section-elevation and computer graphics, 2nd ed. Pearson Prentice Hall, New Jersey.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Çizim tekniğinin anlatılması, Çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması ve kullanılması, Ölçek, plan, kesit ve görünüş anlatılması ve çeşitli uygulamalar yapılması, Konum planı ve arazi planının tanıtılması, sert zemin ve yumuşak zemin anlatımlarının öğrenilmesi, Donatı elemanları, örtü elemanları ve bitkisel materyallerin plan, kesit ve görünüşünün öğrenilmesi, Perspektif teknikleri ve Maket yapım tekniklerinin anlatılması.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Çizim tekniğini ve çizim araç ve gereçlerini kullanımını öğrenecekler.
2-Ölçek, plan, kesit, görünüş ve perspektife ait çeşitli çizim teknikleri öğrenecekler.
3-Perspektif ve maket tekniği ile ilgili temel kavramları öğrenecekler.
4-Üç boyutlu olarak objeleri algılayabilecek ve modelleyebilecekler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Grafik anlatım tekniklerinin temellerine, çizim araç ve gereçlerine genel girişDüz çizgi çalıışması
2-Çizim kağıdı ile kalem kullanımının anlatılması.Çizim kağıdı hazırlanması, Diagonal çizgi çalışması
3-T-cetveli ve gönyelerin kullanımının öğretilmesi, Çizgide yakınlık uzaklık kavramları,Düz ve diagonal karolaj çalışması
4-Ölçek, izdüşüm düzlemi, plan kesit, Görünüş tanımlarının yapılması Kutularla doluluk-boşluk-et kalınlığı yüzey uygulamalarıKutularla Plan, kesit ve Görünüş çizimleri
5-Kutularla Plan, kesit ve Görünüş çizimleriKutularla Plan, kesit ve Görünüş çizimleri
6-Konum planı, arazi ve alan plastiği anlatımları, Arazi konum planı, kesit görünüş çizimleri
7-Sert zemin-Yumuşak zemin kot anlatımı, maket yapımıMaket yapımı
8-Ara Sınav
9-Donatı, Örtü elemanı ve bitki plan, kesit, görünüş ve maket anlatımlarıKonum planı, kesit görünüş çizimleri
10-Perspektifle ilgili temel bilgiler ve perspektif tekniklerinin anlatılması Paralel Perspektif (Tekkaçışlı perspektif)Paralel perspektif çizimleri
11-Açısal perspektif (Çift Kaçışlı perspektif)Açısal perspektif çizimleri
12-Farklı kotlardaki platformlar, yol rampaları, merdivenler ve bitkisel elemanlardan oluşan örnek bir projenin çizimleri,perspektif çizimleri
13-Farklı kotlardaki platformlar, yol rampaları, merdivenler ve bitkisel elemanlardan oluşan örnek bir projenin çizimleriperspektif çizimleri
14-Farklı kotlardaki platformlar, yol rampaları, merdivenler ve bitkisel elemanlardan oluşan örnek bir projenin çizimlerinin ve maketinin yapılması,Maket yapımı
15-Farklı kotlardaki platformlar, yol rampaları, merdivenler ve bitkisel elemanlardan oluşan örnek bir projenin çizimlerinin ve maketinin yapılması,Maket yapımı
16-Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14456
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4312
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5420
Ev Ödevi14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek