Geri
PEM101 - Peyzaj Mimarlığına Giriş
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PEM101Peyzaj Mimarlığına GirişZorunlu116.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bölüme yeni gelen öğrencilere peyzaj mimarlığını ve çalışma konularını tanıtmak, peyzaj mimarlığı konusunda farkındalık yaratmak, bölümde 4 yıl boyunca okutulacak derslere ilişkin temel bilgiler vermek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assos. Prof. Dr. Banu BEKCİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Korkut, A., B., Şişman, E., E., Özyavuz, M., 2010, Peyzaj Mimarlığı, Verda Yayıncılık, ISBN: 978-605-88381-0-9Waterman, T., 2012, Peyzaj Mimarlığının Temelleri, İnkılap Kitabevi, ISBN: 978-975-04-0614-0

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yüz yüze ve görsel sunularla eğitim ve öğretim, örnek çalışmalarla ders konularının pekiştirilmesi

Dersin İçeriği

Bu ders, Peyzaj Mimarlığının bir meslek ve akademik disiplin olarak genel bir değerlendirmesini içermektedir. Ayrıca, Peyzaj Mimarlığının; tasarım, çevre ve sürdürülebilir kalkınma, mühendislik, doğa bilimleri ile ilişkisini ortay koymaktadır

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Peyzaj Mimarlığının kapsamı, içeriği ve tarihi hakkında genel bir bilgi sahibi olmak
2-Peyzaj Mimarlığı süreci ve vizyonu hakkında bilgi sahibi olmak
3-Peyzaj Mimarlığında güncel konular hakkında fikir sahibi olmak
4-Peyzaj Mimarlığı için gerekli olan okuma, yazma ve sunum tekniklerini geliştirmek
5-Peyzaj tasarımı ve planlaması konularında insan psikolojisi, kullanıcı memnuniyeti ve mekânı ilişkilendirmek
6-Tasarım sürecini kavramak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Dersin amacı, kapsamı, dönem boyunca yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmenin yapılması.
2-Peyzaj kavramı ve sınıflandırılması
3-Peyzaj ana unsurlar: peyzajın özelliği ve çeşitliliği
4-Peyzaj mimarlığı kavramı ve tarihçesi
5-Peyzaj mimarlığı çalışma alanları, diğer bilim dalları ile ilişkisi, ilgili kavramlar
6-Mekan kavramı, planlama/tasarım ögeleri ve ilkeleri
7-Peyzaj tasarım kriterleri
8-Ara Sınav
9-Peyzaj tasarımını etkileyen faktörler ve peyzaj tasarım aşamaları
10-Peyzaj planlamasının genel karakteri ve peyzaj planlama aşamaları
11-Peyzaj mimarlığında kullanılan yapısal materyaller
12-Peyzaj mimarlığında kullanılan bitkisel materyaller
13-Açık yeşil alan kavramları, yeşil alanlar ve fonksiyonları
14-Tüm konulara ilişkin tartışma/değerlendirme
15-Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım21020
Rapor Sunma188
Bireysel Çalışma23060
Okuma10880
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)172

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek