Geri
SUR406 - Su Ürünleri Kalite Kontrolü
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR406Su Ürünleri Kalite KontrolüZorunlu483.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Su ürünlerinde kalite kontrol için gerekli standartların tespiti ve karar verme mekanizmasının oluşturulması, ham maddeden başlayarak üretim sürecinde kalite kayıplarının önlenmesi amacı ile kalitenin izlenmesi ve düzenlenmesi sürecinin yönetilmesi, mevcut kalite kontrol sistemlerinin bilinmesi ve su ürünleri işleme sanayinde uygulaması ve buna bağlı olarak kalite tanımına ait temel duyusal kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizlerin uygulanmasının öğretilmesidir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Emre ÇAĞLAK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Su Ürünlerinde Temel Kalite Kontrol Ders Kitabı (2007). Varlık, C., Özden, Ö., Erkan, N., Üçok Alkavuk, D.2. Çelik, M. ve Küçükgülmez, A. (2007). Taze Balıkta Kalite ve Kalite Değişimleri. Nobel Yayın No:1240, Ankara. 196s.3. Kişisel ders notları

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Taze ve işlenmiş su ürünlerinde fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik kalite kontrol yöntemlerinin tanımlanması, iç ve dış faktörlerin etkisi, kalite belirleme yöntemlerinin laboratuar koşullarında uygulanması buna göre ham madde ve son üründe kalite durumuna karar verilebilmesi, İşleme sanayinde kullanılan kalite sistemlerinin (HACCP, ISO 22000 vb.) amaçlarının anlatılması, işleme sanayinde farklı işleme teknikleri için kalite kontrol sistemlerinin hazırlanması ve uygulaması,

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Ulusal ve uluslararası kalite kontrol standartlarını bilme ve işleme sanayinde kalite kontrol yapabilecek teknik bilgiye sahip olama
2-Üretim sürecinde karşılaşılan kalite problemlerini çözmek için araştırma yapma ve durumu tespit ederek düzeltme yolarlarına gitme
3-Temel kalite kontrol analiz sistemlerini kurma ve analizi yapabilme becerisi olma…
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Kalite ve kalite kontrol yöntemlerinin tanımıLaboratuarda kullanılan alet ve ekipmanın tanıtılması ve işlevleri hakkında bilgi verilmesiLaboratuarda kullanılan alet ve ekipmanın tanıtılması ve işlevleri hakkında bilgi verilmesi
2-Kalite kaybının sebepleri ve ölçüm yöntemleriLaboratuarda kullanılan alet ve ekipmanın tanıtılması ve işlevleri hakkında bilgi verilmesiLaboratuarda kullanılan alet ve ekipmanın tanıtılması ve işlevleri hakkında bilgi verilmesi
3-Duyusal yönden kalite kaybı belirtileri ve kalite kontrol yöntemleri ve standartlarıTaze ve işlenmiş balıklarda duyusal analiz yöntemlerinin uygulanmasıTaze ve işlenmiş balıklarda duyusal analiz yöntemlerinin uygulanması
4-Fiziksel ve kimyasal kalite kaybı belirtileri ve kalite kontrol yöntemleri ve standartlarıpH, tuz, su aktivitesi, kuru madde tayini yapılamasıpH, tuz, su aktivitesi, kuru madde tayini yapılaması
5-Mikrobiyolojik kalite kaybı belirtileri ve kalite kontrol yöntemleri ve standartlarıMikrobiyolojik analizler (Toplam bakteri, koliform bakteri, E. coli vb. analizlerin uygulaması )Mikrobiyolojik analizler (Toplam bakteri, koliform bakteri, E. coli vb. analizlerin uygulaması )
6-Su ürünlerinde kullanılan standartlar ve AB satış yerleri ve işleme tesislerinde kalite problemi ve çözüm yollarıMikrobiyolojik analizler (Toplam bakteri, koliform bakteri, E. coli vb. analizlerin uygulaması )Mikrobiyolojik analizler (Toplam bakteri, koliform bakteri, E. coli vb. analizlerin uygulaması )
7-Ara sınavAra sınavAra sınav
8-Dünyada kullanılan kalite kontrol sistemlerinin (HACCP, ISO 22000, BRC vb.)tanımı ve amaçlarıKimyasal kalite yöntemleri (TVB-N, TBA analizleri)Kimyasal kalite yöntemleri (TVB-N, TBA analizleri)
9-HACCP nedir, Temel prensipleri nelerdir, HACCP ile ilgili genel tanımların verilmesi, Soğuk hava tesisi gezisi ve derste anlatılanların yerinde değerlendirmesiSoğuk hava tesisi gezisi ve derste anlatılanların yerinde değerlendirmesi
10-HACCP avantajları ve işleme sanayinde kullanımı ve uygulaması için gereksinimler olan GMP, GHP tanımları ve öneminin anlatılmasıGruplara ayrılan örgencilere taze ve işlenmiş su ürünleri üreten bir tesis için HACCP planı hazırlama uygulamasıGruplara ayrılan örgencilere taze ve işlenmiş su ürünleri üreten bir tesis için HACCP planı hazırlama uygulaması
11-HACCP karar verme mekanizması ve KKN belirlenmesi alınacak önlemler, izleme ve kayıt tutmaGruplara ayrılan örgencilere taze ve işlenmiş su ürünleri üreten bir tesis için HACCP planı hazırlama uygulamasıGruplara ayrılan örgencilere taze ve işlenmiş su ürünleri üreten bir tesis için HACCP planı hazırlama uygulaması
12-Örnek bir HACCP planının ayrıntılarının anlatılması ve değerlendirmesiGruplara ayrılan örgencilere taze ve işlenmiş su ürünleri üreten bir tesis için HACCP planı hazırlama uygulamasıGruplara ayrılan örgencilere taze ve işlenmiş su ürünleri üreten bir tesis için HACCP planı hazırlama uygulaması
13-ISO 22000 kalite siteminin prensipleri ve uygulama konularıGrupların hazırladığı HACCP planlarının sunumu ve değerlendirilmesiGrupların hazırladığı HACCP planlarının sunumu ve değerlendirilmesi
14-ISO 22000 kalite siteminin prensipleri ve uygulama konularıGrupların hazırladığı HACCP planlarının sunumu ve değerlendirilmesiGrupların hazırladığı HACCP planlarının sunumu ve değerlendirilmesi
15-Final SınavıFinal SınavıFinal Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik30130
Soru-Yanıt15230
Seminer5210
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek