Geri
SUR404 - Balıkçılık Yönetimi
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR404Balıkçılık YönetimiZorunlu480.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Sabri BİLGİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

McClanahan, T.R. and Castilla, J.C., 2007. FISHERIES MANAGEMENT Progress Towards Sustainability. 354 pages.Cochrane, K.L., 2002. A Fishery Manager's Guidebook - Management Measures and Their Application. FAO, 262 pages.FAO, 2003. Technical Guidelines For ResponsibleFisheries. Fisheries Management 2. The ecosystem approachto fisheries. 121 pages.Bilgin, S. 2012. Balıkçılık yönetimi. Basılmamış ders notları

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Balıkçılık biyolojisi ve popülasyon dinamiği Av araçları ve avlama teknolojisi

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye ve dünyada balıkçılık, balıkçılık yönetimi amaçları ve stratejiler, ekosistem temelli balıkçılık yönetimi, sürdürülebilir balıkçılık açısından av araçlarının sahip olması gereken özellikler, popülasyon parametreleri, üreme biyolojisi, av çabası ve av miktarı verilerinin balıkçılık yönetimi açısından analizi.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Balıkçılık ve ekosistem etkileşimini bilir
2-Balıkçılık yönetimi stratejileri geliştirebilir ve uygulayabilir
3-Balıkçılığın sorunlarını bilir ve bilimsel veriler ışığında çözüm önerileri sunabilir
4- Balıkçılığın ekosistem temelli sürdürülebilir kullanımının sağlanması için gerekli teknik sınırlamaların getirilmesi açısından dikkat edilmesi gerekli konuları bilir ve uygulanabilir çözüm önerileri getirebilir
5-balıkçılığın ekonomik yapılmasını için gerekli analizleri yapabilir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Balıkçılık yönetiminin tanımı, balıkçılık yönetiminde geçen tanımlar, Türkiye’de ve dünyada balıkçılık yönetiminin durumu2
2-Balıkçılık yönetiminin amaçları ve stratejiler2
3-Balıkçılık yönetiminde verilerin örneklenmesi, örnekleme yöntemleri ve örnekleme çeşitleri2
4-Balıkçılık yönetiminde girdi ve çıktı kontrolleri2
5-Balıkçılıkta kullanılan av araçları ve çevreye etkileri2
6-Av araçlarında seçicilik ve balıkçılık yönetimi açısından önemi2
7-Balıkçılık yönetiminde yasaklar2
8-Vize sınavı2
9-Balıkçılık yönetiminde popülasyon parametrelerinin değerlendirilmesi2
10-Deniz koruma alanları ve nesli tehlike altındaki türlerin balıkçılık yönetimi açısından değerlendirilmesi2
11-Balıkçılıkta kazaen yakalanma ve ıskarta av2
12-Balıklarda markalama ve stok tahmini, stok-yeni birey katılımı ve balıkçılık yönetiminde kullanımı2
13-Coğrafi bilgi sistemi ve tekne izleme yöntemi kullanılarak Türkiye’de uygulanan balıkçılık yönetimi2
14-Balıkçılık yönetimi açısından su ürünlerinde üreme biyolojisi ve ilk cinsi olgunluk boyu, seçicilik, yeni birey katılımı ilişkisi2
15-İç sularda balıkçılık yönetimi2
16-Final sınavı2
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek