Geri
SUR402 - Deniz Hukuku ve Su Ürünleri Mevzuatı
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR402Deniz Hukuku ve Su Ürünleri MevzuatıZorunlu480.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Sabri BİLGİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Gemilerden, denizcilik işlemlerinden doğan ve balıkçılıktan kaynaklı kanuni sorunların önlenmesi ve çözümlerin üretilmesi. Balıkçılıkta yönetimi açısından çıkarılan kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerde geçen kısıtlamalar ve uygulamalar

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Temel deniz kanunları kapsamında uluslararası ticareti ve temel kanunların bilinmesi
2-Belli başlı gemi ve kamu hukuku hakkında bilgileri öğrenebilir
3-Su ürünleri avcılığı, yetiştiriciliği ve temel bilimler açısından uyulması gereken kanun ve kuralları bilir
4-Su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması için alınması gereken yönetsel tedbirlerin uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunları ve alınması gereken tedbirleri bilir
5-Denizlerde ve iç sularda su ürünleri stoklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan tebliğler için gerekçeleriyle beraber görüş bildirebilir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Denizcilik ve su ürünleri açısından hukukun tanımı, kaynakları ve türleri2
2-Deniz hukuku bölümleri ve konuları. Deniz kamu hukuku, deniz idare hukuku ve teşkilatı, görev ve yetkileri2
3-Denizde can ve mal güvenliği. Gümrük işlemleri ve mali yükümlülükler2
4-Gemi donanımı, gemi kazaları2
5-Navlun sözleşmesi ve gemi kazaları2
6-Su ürünleri kanunu2
7-Su ürünleri kanunu2
8-Vize sınavı2
9-Su ürünleri yönetmeliği2
10-Su ürünleri yönetmeliği2
11-Su ürünleri yönetmeliği2
12-Ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ2
13-Ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ2
14-Ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ2
15-Amator amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ2
16-Final sınavı2
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek