Geri
SUR417 - Balık Sağlığı Yönetimi
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR417Balık Sağlığı YönetimiZorunlu470.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sağlıklı balıkla hasta balık davranışlarını ayırt edebilmeyi, balık hareketlerinde dikkat edilmesi gereken hususları kavratmayı, balıklarda hastalıklara karşı korunma ve kontrolün nasıl yapılması gerektiğini ve genel hijyen kurallarını nasıl uygulanmasını gerektiğini kabiliyeti kazandırır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

1. Yrd. Doç. Dr. Fikri BALTA 2. Yrd. Doç. Dr. Şevki KAYIŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Schaperclaus, W., 1992. Fish Diseases. Volume I. 594p2. Austin, B., and. Austin D.A., 1987 Bacterial Fish Pathogens Disease of Farmed and Wild Fish 364p3. Pennell, W., and Barton, B. A., 1996. principles of salmonid culture.1039

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Su Kalitesi ve stok yoğunluğu tespiti, Çevresel faktörlerın etkileri, Balıklarda stres mekanizması, Balık hastalıklarının bulaşması, Kuluçkahane hijyeni ve dezenfeksiyon kuralları, Balık hastalıklarının kontrolü, Aşılama yöntemleri ve anastezikleri, Antimikrobiyal ilaçların çevresel etkileri, sedimentlerindeki ve balıklardaki ilaç kalıntıları.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Sağlıklı balıkla hasta balığı ayır edebilme.
2-Su kalitesinde meydana gelen değişimleri fark edebilme.
3-Kuluçkahanede dezenfeksiyon uygulayabilme
4-Anestezik maddelerin uygulayabilme becerisi.
5-Antimikrobiyal ilaçların çevresel etkilerinin önemini anlama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Balık sağlı yönetimine giriş ve dersin önemi.
2-Sağlıklı balıkların genel fizyolojik davranışları.
3-Çevresel faktörlerin balık üzerine etkisi.
4-Balıkları hastalıklardan koruma
5-Hastalık problemlerinin teşhisi
6-Hasta balıklardan örnek alma, paketleme ve laboratuara gönderme.
7-Hastalıklı balıklarda tedavi tekniklerinin uygulama şekilleri.
8-Ara sınav
9-Akuakültürde kullanılan kimyasal maddeler (Dezenfektanlar, Antibiyotikler, Anestezikler, vs)
10-Balık hastalıklarında stresin rolü.
11-Balıklarda hastalıklardan korunmak için alınması gerekli tedbirler.
12-Balık çiftliklerinde ve Kuluçkahanelerde dezenfeksiyon uygulamaları ve karantina tedbirleri.
13-Akuakültürde aşı kullanımı ve yetiştiricilik üzerine etkileri.
14-Antibakteriyel ilaçların çevre üzerine etkileri.
15-Balıklarda ilaç kalıntıl (rezidü) problemleri.
16-Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek