Geri
SUR415 - Yetiştiricilik ve Çevre
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR415Yetiştiricilik ve ÇevreZorunlu470.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Su ürünleri yetiştiriciliği çiftliklerinde su kalitesi, çiftliklerin çevreye etkisi sedimentasyon problemi ve su akıntıların etkisi, çiftlik deşarjlarının etkisi, hipernutrifikasyon ve ötrofikasyon problemleri

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Huriye ARIMAN KARABULUT

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-) Arıman Karabulut, H., 2012, Yetiştiricilik ve Çevre (Ders Notları). Rize Üniv. Su Ürünleri Fak., Rize. 2-) Memiş, D., 2010, Deniz Balıkları Yetiştiriciliği. Filiz Kitabevi, s: 13-81, İstanbul. 3-) Göksü, M.Z.L., 2003, Su Kirliliği.Çukurova Üniv. Su Ürünleri Fak. Yayınları No:7, Adana.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Yemlerin çevreye etkisi, Kimyasal maddelerin çevreye etkisi, Çiftliklerin çevreye etkisi (görsel ve kullanılan materyal), Yetiştiriciliğin çevreye etkisini azaltmak için alınması gereken önlemler

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-- Çevre dostu, balık dostu, tüketici dostu yem seçimi
2-Yemleme programlarının oluşturulması ve yemleme teknikleri
3-Kimyasal maddelerin çevreye etkilerini azaltma yolları
4-Kafesler için uygun yer seçimi
5-- Kafes yetiştiriciliğinin kuralları ve yasaların bilinmesi
6-Konu ile ilgili ar-ge çalışmaları ve ÇED raporu bilgileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Ders hakkında genel bilgiler,
2-Yetiştiricilikte besleme ve yemler
3-Yemlerin çevreye etkisi hakkında genel bilgiler
4-Yem atıklarının sınıflandırılması
5-Organik atıklar ile sediment miktarının zenginleşmesi
6-Su kalitesinin değişimi (hipernutrifikasyon ve ötrifikasyon)
7-Ara sınav
8-Yetiştiricilik faaliyetlerinin çevresel etkileşimi
9-Kimyasal maddelerin çevreye etkisi
10-Yetiştiricilikte kullanılan kimyasallar
11-Kimyasalların uygulama yöntemleri
12-Çiftliklerin çevreye etkisi (görsel ve kullanılan materyal)
13-Kafes yetiştiriciliğinin potansiyel etkileri
14-Yetiştiriciliğin çevreye etkisini azaltmak için alınması gereken önlemler
15-Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek