Geri
SUR407 - Balık Popülasyon Dinamiği
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR407Balık Popülasyon DinamiğiZorunlu470.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Sucul ortamdaki populasyonların büyümelerini, çoğalmalarını, ölümlerini, bunlara etki yapan faktörleri matematiksel modellerle inceleyerek, gelecekte avlanabilen canlı miktarını belirleyip balıkçılık yönetimi için karar verilmesini sağlamaktır

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Cemalettin ŞAHİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Avşar, D. 2005. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği, Nobel Kitapevi2- Erkoyuncu, İ. 1995. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları3- King, M. 1995. Fisheries Biology, Assessment And Management, Blacwell Publishing Comppany4- Ders Notları

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Dünya ve Türkiye balıkçılığı, Pasif ve aktif balıkçılık, Metrik ve meristik ölçümler ve değerlendirilmesi, Yaş tahmin metotlar, Populasyon, stok ve birim stok kavramı, stoklarda denge durumu, stok ayırma metotları, stokları etkileyen faktörler, Yaş, boy ve ağırlık verilerinin değerlendirilmesi, Büyüme modelleri, Boy-ağırlık ilişkisi, Eşey ayırımı ve Eşeysel olgunluk derecesinin belirlenmesi, Fekondite ve üreme periyodunun saptanması, Stoğa katılım ve ölüm oranları, Beslenme tipleri ve analizleri, Stok büyüklüğü belirleme metotları (Markalama-tekrar yakalama, Yumurta ve larva, Akustik, Alan tarama, Gerçek populasyon analizi).

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Çevresel faktörlerin balık populasyonlarına etkilerini kavrayarak yorumlayabilecek
2-Balıkçılık kaynaklarının kullanımında denge ve buna etki eden dinamikler arasında ilişki kurabilecek
3-. Balık ve diğer canlı stoklarının büyüme, üreme, beslenme biyolojileri ve bunlarla ilgili verilerin örneklemelerini yapabilecek
4-. Balık stoklarının büyüme ve azalış parametrelerini hesaplayarak yorumlayabilecek
5-Populasyon parametrelerini stoku maksimum verim ile sürdürebilmek için kullanabilecek.
6-Stok büyüklüğünü belirleyerek av filosuyla ilişkilendirebilecek
7-Stoklar için koruyucu tedbirler alarak stok düzenleme çalışmaları yapabilecek
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Dünya ve Türkiye balıkçılığı, denizel ortamın sınıflandırılması
2-Populasyon, stok ve birim stok kavramı, stoklarda denge durumu, stok ayırma metotları
3-Stokları etkileyen faktörler
4-Eşey ayırımı, Eşeysel olgunluk derecesinin belirlenmesi, Fekondite ve üreme periyodunun saptanmasıStokları etkileyen faktörler
5-Balıklarda ve diğer sucul canlılarda yaş tayın metotlarıEşey ayırımı, Eşeysel olgunluk derecesinin belirlenmesi, Fekondite ve üreme periyodunun saptanmasıPul, otolit ve diğer sert cisimlerden yaş okuma
6-Örnekleme yöntemleri, balıklarda alınana örneklerin boy ve ağırlık verilerinin değerlendirilmesiRehberli problem çözümübiyometrik ölçümler
7-Ara Sınav
8-Büyüme modelleri, yaş-boy ve yaş-ağırlık ilişkileriRehberli problem çözümü
9-Büyüme modelleri, yaş-boy ve yaş-ağırlık ilişkileriRehberli problem çözümü
10-Stoklarda azalışın (Yaşama oranı, Toplam anlık ölüm, Doğal ölüm ve avcılık ölüm) belirlenmesi Rehberli problem çözümü
11-Beslenme tipleri ve analizleriRehberli problem çözümü
12-Stoklarda azalışın (Yaşama oranı, Toplam anlık ölüm, Doğal ölüm ve avcılık ölüm) belirlenmesi Rehberli problem çözümü
13-Stoka katılım, stok büyüklüğü belirleme metotlarıRehberli problem çözümü
14-Stoka katılım, stok büyüklüğü belirleme metotlarıRehberli problem çözümü
15-Stok düzenleme çalışmaları
16-Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek