Geri
SUR405 - Su Ürünleri Ekonomisi ve Pazarlama
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR405Su Ürünleri Ekonomisi ve PazarlamaZorunlu472.50
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu ders ile geleceğin su ürünleri mühendislerinin mesleklerini yetkin ve bilgili bir şekilde gerçekleştirebilmelerine katkı sağlayacak ekonomi ile ilgili temel bilgilerin aktarılması ve pazarlama ve finansman konularında eğitilmeleri amaçlanmaktadır. Aynı zamanda su ürünleri mühendislerinin mesleklerini sürdürürken kaynakların alternatiflere göre dağıtılmasında tercihlerini yaparken belirleyecekleri rasyonel yaklaşımın nasıl olacağı, piyasada fiyatların nasıl belirleneceği, piyasada neyin, ne miktarda, nasıl ve kimin için üretildiği gibi konularda gerekli bilgilerin öğretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca mühendislere geliştirdikleri sistemlerde ve tekniklerde ekonomik davranma becerisi kazandırma, sektörde pazarlamanın rolünün kavratılarak Pazar fırsatlarını keşfetmelerini ve değerlendirebilmelerini sağlama, su ürünleri pazarlama kanalının her aşamasını tanıtma ve doğru pazarlama stratejisi belirleyebilme becerilerini kazandırma amaçlanmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Emre ÇAĞLAK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel ekonomi kitapları ve dersin hocasının hazırladığı ders notları

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Ekonomik sorunlar, arz-talep kavramları, ülkemiz mevcut durumu, pazarlama ve kuralları, uluslar arası pazara giriş, ihracat türleri, tüketici davranışları ve ihtiyaçları, fiyat stratejileri, su ürünleri fiyatları, su ürünleri ithalatı ve ihracatı, markalar neyi pazarlar, KOBİ ve pazarlama planları, pazarlamada reklam bilgileri.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Su ürünleri ekonomisi ve pazarlama ile ilgili temel kavramları öğrenebilme
2-Su ürünleri işletmelerinde kullanılan pazarlama tekniklerini öğrenerek su ürünleri işletmelerine yönelik pazarlama stratejisi geliştirebilme
3-Su ürünleri pazarlaması ile ilgili piyasa performans değerlendirme kriterleri ve pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek pazar analizi yapabilme
4-Su ürünleri işletmelerine uygun reklam ve marka tanıtımlarını yönetebilme
5-Ulusal ve uluslararası ekonomik sorunları izleyebilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Pazarlamaya giriş, pazarlama ve kuralları Anlatım ve Tartışma
2-Uluslar arası pazara giriş ve ihracat türleri Anlatım ve Tartışma
3-Tarımsal pazarlamaAnlatım ve Tartışma
4-Pazarlama bileşenleri, tüketici davranışlarıAnlatım ve Tartışma
5-Tüketici ihtiyaçları, tüketici tipleriAnlatım ve Tartışma
6-Fiyat stratejileri, su ürünleri fiyatlarıAnlatım ve Tartışma
7-Ara SınavAra Sınav
8-Su ürünleri ithalatı ve ihracatıAnlatım ve Tartışma
9-Markalar neyi pazarlar ? Anlatım ve Tartışma
10-KOBİ ve pazarlama planıAnlatım ve Tartışma
11-KOBİ ve pazarlama planı (piyasa durgunken nasıl pazarlama yapılır)Anlatım ve Tartışma
12-Ağızdan ağza pazarlamaAnlatım ve Tartışma
13-Pazarlamada reklamAnlatım ve Tartışma
14-Pazarlamada reklamAnlatım ve Tartışma
15-Final SınavıFinal Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Tartışma15230
Bireysel Çalışma15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek