Geri
SUR401 - Balık Besleme ve Yem Teknolojisi
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR401Balık Besleme ve Yem TeknolojisiZorunlu470.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Yetiştiricilikte başarılı olmanın yolu, kaliteli ürün elde ederken, ekonomik bir üretim gerçekleştirmektir. Akuakültürde toplam giderler içinde en büyük payı yem oluşturur. Ekonomik bir üretim yapabilmenin yolu, akuatik türlerin dengeli beslenmesi için, besin madde ihtiyaçları ve enerji gereksinimlerinin, Yani; besleme ve yemleme sanatının iyi bilinmesi gerekmektedir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Huriye ARIMAN KARABULUT

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-) Arıman Karabulut, H., 2012, Balık Besleme ve Yem Üretimi (Ders Notları). Rize Üniv. Su Ürünleri Fak., Rize. 2-) Lovell, T., 1998, Nutrition and Feeding of Fish, Auburn University, Auburn, Alabama. 3-) Akyurt, İ., 1993, Balık Besleme, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:156, Erzurum. 4-) Hoşsu, B., Korkut, A.Y., Fırat, A., 2003, Balık Besleme ve Yem Teknolojisi I (Balık Besleme Fizyolojisi ve Biyokimyası). Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yayın No: 50, Bornova, İzmir, 276 s.5-) Korkut, A.Y., Hoşsu, B., Fırat Kop, A., 2003, Balık Besleme ve Yem Teknolojisi II (Laboratuar uygulamaları ve Yem Yapım Teknolojisi). Genişletilmiş 2. Basım, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 54, İzmir, 320 s.6-) Halver, J.E. and Hardy, R.W., 2002, Fish Nutrition. Third Edition, Academic Press, New York, 824 p.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Balıkların besin madde ihtiyaçları, balık rasyonlarında kullanılan yem ham maddeleri, rasyon düzenleme, yem yapım teknolojisi, yemleme teknikleri ve bu konularla ilgili bazı uygulamalar

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Balıklarda en iyi büyümenin nasıl sağlanacağını öğrenebilme
2-Balık beslemede büyüme performansını izleme yöntemleri, formülleri, bunların değerlendirilmesi
3-Balık türlerine ve türlerin farklı dönemlerine göre gereksinim duydukları besin maddeleri
4-Yem, Karma Yem kavramlarını, yemi oluşturan unsurları belirleyebilmesi
5-Karma yem yapımında kullanılan formülasyonları uygulayabilme
6-Karma yem yapım aşamalarını ve fabrika süreçlerini belirleyebilme
7-Yetiştiricilikte kullanılan yemleme teknikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Ders hakkında genel bilgiler, Dersin amacı, Uygulanacak metodlarBalık besleme ve yem yapım teknolojisi laboratuarının tanıtımı
2-Su ürünleri yetiştiriciliğinde beslemenin ve yemlerin önemi, besleme bağlı olarak sistemlerin karşılaştırılması hakkında bilgilendirme,Laboratuarda kullanılan yemlerin ve ham maddelerin ele alınması, özelliklerinin belirlenmesi
3-Balıklarda Beslenme Alışkanlıkları, Beslenmenin Mekanizmaları, Balıklarda Metabolizma ve Büyüme, Besin Maddeleri (Tanımı ve Sınıflandırma) Genel Bilgiler (Balıklarda Vücut Kompozisyon Analizleri)
4-Temel Besin Maddeleri; Proteinler ve Aminoasitler (Genel Bilgiler, Balıklarda Protein, Esansiyel Aminoasit İhtiyacını Etkileyen Faktörler ve Beslemede Önemi)Balık Yeminde Kuru Madde Analizi
5-Yağlar ve Yağ Asitleri (Tanımlama ve Sınıflandırma, Esansiyel Yağ Asitleri, Yağların Balık Besleme Açısından Önemi)Protein Analizi (Yöntem ve Ekipmanın Tanıtımı)
6-Karbonhidratlar (Genel Bilgiler, Balık Beslemede Önemli Karbonhidratlar, Balık Türlerine göre Karbonhidrat İhtiyacı)Balık Yeminde Protein Analizi Hazırlıkları
7-Ara sınavAra sınav
8-Etkin Besin Maddeleri; Vitaminler (Tanım ve Sınıflandırma, Suda ve Yağda Eriyen Vitaminler, Balıkların Vitamin İhtiyaçları ve Eksikliklerinde Görülen Belirtiler)Protein Analiz İşlemlerine Devam
9-Mineraller (Genel Bilgiler, Makro ve Mikro Mineraller, Mineraller Arası Etkileşimler, Balıklarda Mineral İhtiyaçları ve Eksiklik Belirtileri)Yağ Analizi (Genel Bilgiler)
10-Balıklarda Sindirim Denemeleri, Sindirim ve Absorbsiyon, Sindirim Enzimleri, Sindirim Oranını Etkileyen Faktörler.Balık Yeminde Yağ Analizi Aşamaları
11-Balıklarda Enerji Metabolizması ve Enerji İhtiyacı (Genel Bilgiler, Balıklarda Enerji Bilançosu, Enerji İhtiyacını Etkileyen Faktörler, Yemlerin Enerji Değerlerinin Bulunması ve Yemin Enerji Kaynakları)Yağ Analizi Sonuçları ve Hesaplamalar
12-Yemler (Genel Bilgiler, Balık Yemleri, Yem Ham Maddeleri ve Özellikleri, Yem Ham Maddesi Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken KonularGenel Bilgiler(Balık Yeminde Ham Selüloz ve Ham Kül Analizleri)
13-Yem Hazırlama Aşamaları, Yem Formülasyonu, Balıklarda Yem Değerlendirme ve ÖnemiRasyon Hazırlama Yöntemleri Hakkında Bilgiler (Yem Yapımında Kullanılan Yem Formülasyon Yöntemleri ve Pearson Karesi Hesaplamaları)
14-Yem Teknolojisi, Yemlerinin Depolanması, Balık Yemlemede Uyulması Gerekli Kurallar, Yemleme TeknikleriBilgisayarda Excell Programında Rasyon Hesaplamaları, Dönem Sonu Ödevler ve Sunumlar
15-Final SınavıFinal Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek