Geri
SUR310 - Balık Hastalıkları
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR310Balık HastalıklarıZorunlu360.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin balık hastalıkları terminolojisini öğrenmesi, hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan biyotik ve abiyotik faktörlerin neler olduğu bunların rolü ve önemi, hastalık olgusunun nasıl oluştuğu ve stresin rolü, balık hastalıklarının bulaşma yolları, balık hastalıklarında kullanılan ilaçlar, dozları ve kullanımı, maksimal rezidü düzeyi kavramı, ilaç kalıntılarının tüketiciler ve çevrede oluşturduğu olumsuz etkileri, bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter balık hastalıklarının teşhisi, Balık hastalıklarından korunma önlemleri ve aşılama, balık hastalıklarıyla ile ilgili kanun yönetmelik ve tebliğlerin neler olduğunu ve bunlara ilişkin kayıtların nasıl tutulacağını , öğretmektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

1.Yrd. Doç. Dr. Fikri BALTA 2.Yrd. Doç. Dr. sevki KAYIŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Çağırgan, H., Gökkuşağı Alabalığı Hastalıkları, Çağırgan, H., Tanrıkul, T., Tokşen, E., Balık Hastalıklarından Korunmada Genel Hijyenik Tedbirler”, Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Dergisi, Balık Hastalıkları Özel Sayı, 20 (34),39-55 (1996).2.Timur G., Timur M. Balık Hastalıkları. İ.Ü. Yayın No:4426 Su Ürünleri Fak. Yayın no: 5. 2003, İstanbul. 538 Sayfa.3.Cengizler İ. Balık hastalıkları. Adana Nobel Kitabevi,4.Arda M., Seçer S., Sarıeyüpoğlu M. Balık Hastalıkları. Medisan Ltd. yayınları. 2005, ANKARA. 230 Sayfa.5.Austin B. and Austin D.A. Bacterial fish pathogens: disease of farmed and wild fish. Parix Publishing Ltd, Chichester, UK, 1999. 457 Sayfa.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Balık Hastalıklarının önemi, hastalığın tanımı ve hastalık çeşitleri, balıklarda ölüm nedenleri, enfeksiyon tanımı ve çeşitleri, patojen, saprofit, rezidü, virulans tanımı ve virulansın ölçümü, hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile sertifika muayeneleri için laboratuara balık örneği gönderimi, balık hastalıklarında AT, ABD-Kanada, OIE ve ülkemizde uygulanan düzenlemeler, ilaçların kullanım şekilleri, balık hastalıklarında korunma ve kontrol önlemleri, karantina uygulamaları, aşılama.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Hastalıklara neden olan biyotik ve abiyotik faktörlerin neler olduğunu stresin hastalıkların çıkmasındaki rolünü öğrenme.
2-Enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz balık hastalıklarını ayırt edebilme
3-Balık hastalıklarının bulaşma yollarını ve hangi korunma önlemlerinin alınması gerektiğini kavrayabilme
4-Balık hastalıklarında kullanılacak ilaçları uygulayabilme
5-Balık hastalıklarının tedavisinde ilaç kalıntılarının önemi ve meydana getirebileceği zararları kavrayabilme ve bu konudaki yasal zorunlulukları anlayabilme
6-Aşıların kaç çeşit olduğu, aşı çeşitlerine göre farklı uygulamaların fayda ve sakıncalarını kavrayabilme, çiftlikte aşılama programını uygulayabilme
7-Bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter balık hastalıklarının teşhisinin nasıl yapıldığını kavrayabilme.
8-Balık hastalıklarının teşhisi ve sertifika muayeneleri için örnek seçebilme ve bunları laboratuara uygun bir şekilde gönderebilme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Dünyada akuakültürde Karşılaşılan Problemlerin Dağılımı, Balık hastalıklarının önemiLaboratuar ve ekipman tanıtımı, laboratuvarda çalışma kuralları
2-Hastalık nedir, çeşitleri nelerdirHasta balıklarda davranış değişiklikleri
3-Hasta balıklarda davranış değişiklikleriEnfeksiyon nedir ve çeşitleri nelerdir. Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan enfeksiyöz hastalıklarEnfeksiyöz ve Non-enfeksiyöz hastalıklarda davranış değişiklikleri
4-Enfeksiyonların doğada yayılışlarına göre sınıflamasıEnfeksiyöz hastalıklarda klinik ve patolojik bulgular
5-Kontagiyöz (salgın) hastalıkların çıkışını etkileyen faktörlerNon-enfeksiyöz hastalıklarda Klinik ve patolojik bulgular
6-Zorunlu patojen facultatif patojen saprofit kavramlarının tanımıBalıklarda nekropsi
7-Virulans tanımı ölçümü, virulansı arttıran ve azaltan faktörlerİlaç dozlarının hesaplanması ve Balıklarda ilaçların su yoluyla uygulanması (immersiyon, banyo)
8-Ara sınavAra sınav
9-Hastalığın teşhisi amacıyla örnek alınması ve laboratuara gönderilmesiilaçların pelet yemle karıştırılması ve taşıt maddeler
10-Sertifika muayeneleri için örnek alınıp gönderilmesiHasta balık seçimi ve gönderimi
11-Bakteriyel, viral, fungal ve paraziter hastalıkların teşhis yöntemleri ve teşhis süreleriBalıklara enjeksiyon uygulamaları
12-Kalıntı kavramı, tolare edilebilen maksimum doz,Bakteriyel ve mikotik hastalıkların teşhisi
13-Balık hastalıklarında tedavi ve ilaçların veriliş yollarıViral hastalıkların teşhis
14-Balık Hastalıkları ile ilgili regülasyonlarParaziter hastalıkların teşhisi
15-Aşılama, aşılama yöntemleriAşı uygulamaları
16-Final SınavıLaboratuar sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek