Geri
SUR308 - Su Ürünleri Tesislerinin Projelendirilmesi
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR308Su Ürünleri Tesislerinin ProjelendirilmesiZorunlu360.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Akuakültür sektörüne hazırlanacak yatırımların projelendirilmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. İlker Zeki KURTOĞLU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

İç su balıkları ve deniz balıkları hedefli üretim süreci temel bilgilerine odaklanarak üretim ve yetiştiricilik aşamasında ihtiyaç duyulacak elemanların listelenmesi, gerekli verilerin hesaplanması, fizibilite başlığı altında toparlanması, tasarlanan projenin karlılığının hesaplanması, tasarlanan projenin yerleşim planı ve detaylarını içeren çiziminin hazırlanması

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Akuakültür tesislerinin projelendirilme bilincinin oluşturulması
2-Akuakültür tesislerinin sınıflandırılabilmesi ve tanınabilmesi
3-Kapasite belirlemesinin ortaya konulması
4-Seçilen türe göre üretim modelini tasarlayabilme
5-Su kaynağına ve uygulama alanına göre kapasite belirleyebilme
6-Kuluçka biriminin planlanabilmesi
7-Semirtme biriminin planlanabilmesi
8-Hasat aşamasının planlanabilmesi
9-Projenin ekonomikliğinin test edilebilmesi
10-Yapılan ekonomik irdelemenin yorumlanabilmesi,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-• Sınıfta guruplar oluşturma ve hazırlanan proje başlıklarının dağıtımının yapılması,• Su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri projelendirmeBakanlık proje yazım formatının hazırlanması,
2-Akuakültür sektöründe uygulanan teşvik ve destekler,- Akuakültürde hukuki mevzuat, - Akuakültür yatırım projelerinin uygulama esasları (yönetmelik, tebliğ ve genelgelerÖrnek proje çalışmaları
3-Akuakültüre yönelik projelendirme çalışmalarında yararlanılan konular,Örnek proje çalışmaları
4-Akuakültür tesislerinin sınıflandırılmasıÖrnek proje çalışmaları
5-Akuakültür projesi hazırlarken projenin ana hatlarını belirleyen konularÖrnek proje çalışmaları
6-Ara sınav
7-Akuakültürde ön etüt çalışmaları, -Fizibilite etüdü için gerekli olan mali, ekonomik ve teknik etütler, -Fizibilite raporu hazırlanması konularının irdelenmesiÖrnek proje çalışmaları
8-Akuakültür yatırım projeleri yer seçimi,Akuakültür üretim modelinin planlanmasıÖrnek proje çalışmaları
9-Akuakültür projelerinde temel yatırım konularıÖrnek proje çalışmaları
10-Akuakültür yatırım tesislerinin (damızlık, kuluçka, büyütme, işleme) planlanması,Örnek proje çalışmaları
11-İşletmedeki inşaat giderleri, metraj, malzeme analiz ve keşifÖrnek proje çalışmaları
12-Su ürünleri yatırım projelerinin mali yönü: a) Proje giderleri, b) Proje gelirleri.Örnek proje çalışmaları
13-Yatırım Projelerinin değerlendirme kriterleriÖrnek proje çalışmaları
14-Proje sunum Dönem proje ödevlerinin sunumu
15-Proje sunum Dönem proje ödevlerinin sunumu
16-Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek