Geri
SUR317 - Su Kirliliği ve Çevresel İlişkiler
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR317Su Kirliliği ve Çevresel İlişkilerZorunlu350.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

doğanın nasıl işlediğini, çevrenin şimdiye kadar ve bu gün kullanılması ve bozulmasını ve onu korumak için ne yapılabileceğini anlatmaktır.Aynı zamanda çevre ve kaynak problemlerinin nasıl ilişkili olduğu,bu problemlerin global, ulusal lokal temelde entegre bir şekilde anlaşılması ve yönetilmesi gerektiğini anlatmayı amaçlamaktır

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bülent VEREP

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Göksu, Z.L., Su Kirliliği, Çukurova Üniv. Ders Kitabı2-Uslu O.,Türkman A.,(1987). Su kirliliği ve su kontrolü. T.C.Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları Dizisi.Ankara.3-Miller, G.T. (1991). Environmental Science.Wadsworth Publishing Company Belmont,California.USA.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Kirlilik, kirliliğin sınıflandırılması, çevresel bozulma, populasyonlar ve doğal kaynaklar. Ekosistemler; başlıca ekosistem tipleri; kıyısal bölge, kıtasal sulak alanların önemi, ekosistemi etkileyen değişiklikler. Hava kaynakları ve kirliliği, iklim, küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi ve nükleer savaş. Su kaynakları ve su kirliliği; su temini, su kaynaklarının kullanımı ve yeniden kullanımı, su kaynağı problemleri; seller, kuraklık, kontamine içme suları, su kaynaklarının yönetimi, dere ve göl kirliliği, okyanus kirliliği, yer altı sularının kirliliği, su arıtımı ve su hakları. Toprak kaynakları ve tehlikeli atıklar; toprak erozyonu, toprak korunması, karaların kullanımının kontrolu, toprak verimliliğinin yeniden kazanılması, su ve toprak kirliliği. Canlı kaynaklar, kullanımı ve sürdürülebilir kullanımı. Ülkemizdeki çevre kirliliği sorunları.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Kirlilik, kirlilik çeşitleri, çevresel bozulma, kaynaklar, populasyon hakkında bilgi edinebilme.
2-Ekosistemler;başlıca ekosistem tipleri;kıyısal bölge, kıtasal sulak alanların önemi,ekosistemi etkileyen değişikleri kavrayabilme
3-Hava kaynakları ve kirliliği, iklim, küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi ve nükleer savaşın getirdiği sonuçları açıklayabilme
4-Su kaynakları ve su kirliliği; su temini, su kaynaklarının kullanımı ve yeniden kullanımı, su kaynaklarının problemleri: seller, kuraklık gibi felaketlerin nedenlerini tartışabilme
5-Kontamine içme suları, su kaynaklarının yönetimi, dere ve göl kirliliği, okyanus kirliliği yer altı sularının kirliliği, su arıtımı ve su hakları hakkında bilgi edinebilmeToprak kaynakları ve tehlikeli atıklar ;Toprak kaynakları ve tehlikeli atıklar, toprak erozyonu, toprak korunması ve karaların kullanımının kontrolu, toprak verimliliğinin yeniden kazanılması, su ve toprak kirliliği neden ve sonuçlarını ilişkilendirebilme
6-Canlı kaynaklar, kullanımı ve sürdürülebilir kullanımı hakkında bilgilenme
7-Ülkemizin çevre sorunlarını tartışabilme.
8-Kontamine içme suları, su kaynaklarının yönetimi, dere ve göl kirliliği, okyanus kirliliği yer altı sularının kirliliği, su arıtımı ve su hakları hakkında bilgi edinebilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Çevre kirliliğinin genel anlamda neler olduğu, kirlilik sınıflandırmaları, çevresel bozulma, populasyonlar ve doğal kaynaklar.
2-Ekosistemler, başlıca ekosistem tipleri, kıyısal bölge, kıtasal sulak alanların önemi, ekosistemi etkileyen değişiklikler
3-Hava kaynakları ve kirliliği, iklim, küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi ve nükleer savaş.
4-Su kaynakları ve ve su kirliliği, su temini, su kaynaklarının kullanımı ve yeniden kullanımı, su kaynağı problemleri.
5-Seller, kuraklık, kontamine içme suları, su kaynaklarının yönetimi.
6-Dere ve göl kirliliği, okyanus kirliliği yer altı sularının kirliliği, su arıtımı ve su hakları.
7-Toprak kaynakları ve tehlikeli ataıklar, toprak erozyonu toprak korunması,karaların kullanımının kontrolü,toprak verimliliğinin yeniden kazanılması, su ve toprak kirliliği
8-Ara sınav
9-Canlı kaynaklar kullanımı ve sürdürülebilir kullanımı.
10-Ülkemizdeki çevre kirliliği sorunlarının neler olduğu konusunda bilgi alış-verşinin sağlanması.
11-Dönem ödevi hazırlığı
12-Dönem ödevi hazırlığı
13-Dönem ödevlerinin sunumu
14-Dönem ödevlerinin sunumu
15-Dönem ödevlerinin sunumu
16-Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek