Geri
SUR311 - İçsu Balıkları Yetiştiriciliği
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR311İçsu Balıkları YetiştiriciliğiZorunlu350.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Kültür balıkçılığının temel ilke, yöntem ve sistemlerini tanımlamak ve içsu balıklarının yetiştiriciliğinde döl alımı, kuluçka teknikleri ile yavru ve sofralık balık üretimini açıklamak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Temel ŞAHİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yetiştiriciliği, Nobel Yayın No. 1217, Nobel Kitap Dağıtım AŞ, İstanbul.2. Çelikkale, M.S., 1994. İçsu Balıkları ve Yetiştiriciliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Genel Yayın No. 124, Fakülte Yayın No. 2, 2 cilt.3. Pillay, T.V.R. and Kutty, M.N. 2005. Aquaculture Principles and Practices. Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Yetiştiricilikte temel su kalite parametreleri, balıklarda üreme ve cinsiyet ürünlerinin gelişimi, damızlık balıkların bakımı ve seçimi, döl alma yöntemleri, hormon uygulamaları ve hizpofizasyon, kuluçka teknikleri, yarı-entansif sazan yetiştiriciliğinde toprak havuzların hazırlanması, gübrelenmesi ve tamamlayıcı yemleme ile hesaplamaları. Gökkuşağı alabalığı yetiştirirciğinde ön-büyütme, yavru ve sofralık balık üretimi, canlı balık taşıma sistemleri.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Alabalıklarının yavru üretimi için gerekli teknik şartlarını listeleyebilme
2-Yemeklik alabalık yetiştiriciliği için farklı ortam özelliklerini kavrayabilme
3-Damızlık balıkların bakım ve besleme ilkelerini açıklar
4-. İçsu balıklarından kültür koşullarında doğal, yarı-kontrollü ve tam kontrollü döl alım yöntemlerini ayırd eder
5-Yarı-entansif yetiştiricilikte sazan balığının ön-büyütme, yavru büyütme ve sofralık balık üretiminin işlemlerini tanımlar
6-Canlı balık taşıma sistem ve işlemlerini açıklar ve planlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Yetiştiricilikte temel su kalite parametreleriAnlatım, tartışma
2-Alabalık Yetiştiriciliğinde kullanılan türler, Su kaynakları ve kalitesi, alabalık üretim yerinin seçimi, alabalık üretim tesisi.Anlatım, tartışma
3-Damızlık balıkların bakımı ve seçimi, doğal ve yarı-kontrollü yöntemler ile döl alımıAnlatım, tartışma
4-Alabalıklarda döl alımı,Kuluçkahane-yavru üretim ünitesi, kuluçka döneminde yumurtaların bakımı,larva çıkışı ve bakımı, Yavru ve balıkçık üretimi.Anlatım, tartışma
5-Havuzlarda alabalıkyetiştirme,kafeslerde alabalık yetiştirme,alabalıklarda sınıflama-boylama,alabalıklarda taşıma, alabalıklarda hasat.Anlatım, tartışma
6-Sazan Yetiştiriciliğinde,Sazanın tanıtımı,Su kaynağı ve Arazi özellikleri, Sazan havuzları.Anlatım, tartışma
7-Sazan balığı üretim metotları, Doğal üretim, Yarı kontrollü üretim,Tam kontrollü üretimAnlatım, tartışma
8-Ara sınavsınav
9-Toprak havuzlarda yavru balık üretme,Bir yaşlı sazanların büyütülmesi,Sazanlarda kışlatma,İki yaşlı sazanların yetiştiriciliği, Ağ kafeslerde sazanların yetiştiriciliği,Anlatım, tartışma
10-Mersin Balığı YetiştiriciliğiAnlatım, tartışma
11-Yayın balığı Yetiştiriciliğinde,Avrupa Yayın balığı Üretimi.Anlatım, tartışma
12-Tilapya YetiştiriciliğAnlatım, tartışma
13-Kadife Balığı yetiştiriciliği Anlatım, tartışma
14-Sudak Balığı YetiştiriciliğiAnlatım, tartışma
15-Canlı balık taşıma sistem ve işlemleriAnlatım, tartışma
16-Son sınavsınav
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek