Geri
SUR305 - Su Kuşları Sürüngen ve Memeliler
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR305Su Kuşları Sürüngen ve MemelilerZorunlu350.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin denizel ortamda yaşayan veya beslenen memeli ve sürüngen türlerini tanımaları, biyolojik ve ekolojik özelliklerini kavramaları ve bu canlıları tehdit eden faktörleri öğrenmelerini sağlamaktır

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Ahmet Mutlu GÖZLER

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders malzemeleri: Deniz memeli ve sürüngenleri ders notlarıDeniz memeli ve sürüngenleri sunumlarıTürler ve çeşitli özellikler ile ilgili videolar Yardımcı Kitaplar: Thomas A. Jefferson, Marc A. Webber, Robert Pitman. 2008. Marine Mammals of the World: A Comprehensive Guide to Their Identification. Academic Press. 592 pp Estes JA, Demaster DP, Doak DF, Williams TM, Robert L. Brownell J eds. 2006. Whales, Whaling and Ocean Ecosystems. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. Reeves, Randall R., Smith, Brian D., Crespo, Enrique A. and Notarbartolo di Sciara, Giuseppe (compilers). (2003). Dolphins, Whales and Porpoises: 2002–2010 Conservation Action Plan for the World’s Cetaceans. IUCN/SSC Cetacean Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ix + 139pp Gales N, Hindell M, Kirkwood R eds. 2003. Marine Mammals: Fisheries, Tourism and Management Issues: CSIRO Publishing. 470pp

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Dersin İçeriği Deniz memeli ve sürüngenlerinin sistematikleri, genel biyolojileri, evrimsel tarihleri, ayırt edici özellikleri, yayılışları, biyolojileri, populasyon durumları, davranışları, ekolojik özellikleri ve korunmaları

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Deniz memelilerinin genel biyolojileri hakkında kapsamlı bilgi edinme. Ekosistemdeki rollerini kavrama
2-Dünyadaki ve özellikle Akdeniz’de yayılış gösteren balina ve yunus türlerini (Cetacea) teşhis etme, yayılışları, biyolojileri, davranışları, ekolojik özellikleri ve korunmaları konusunda hakkında bilgi edinme
3-Carnivora ordosunun denizlerde yayılış gösteren türlerinin ayırt edici özellikleri, yayılışları, biyolojileri, davranışları, ekolojik özellikleri ve korunmaları konusunda bilgi sahibi olma, görsel olarak türleri teşhis edebilme
4-Temel sürüngen biyolojisini kavrama
5-Denizlerde yaşayan timsah türleri, iguanalar ve deniz yılanlarının ayırt edici özellikleri, yayılışları, biyolojileri, davranışları, ekolojik özellikleri ve korunmaları konusunda bilgi sahibi olmaDenizlerde yaşayan veya denizlerden beslenebilen kaplumbağa türlerinin (Chelonidae, Dermochelyidae, Trionychidae familyaları) ayırt edici özellikleri, yayılışları, biyolojileri, populasyon durumları, davranışları, ekolojik özellikleri ve korunmaları konusunda bilgi sahibi olma, görsel olarak türleri teşhis edebilme. Deniz kaplumbağalarının Türkiye’deki yuvalama kumsalları ve potansiyelleri hakkında bilgi sahibi olma.
6-Denizlerde yaşayan veya denizlerden beslenebilen kaplumbağa türlerinin (Chelonidae, Dermochelyidae, Trionychidae familyaları) ayırt edici özellikleri, yayılışları, biyolojileri, populasyon durumları, davranışları, ekolojik özellikleri ve korunmaları konusunda bilgi sahibi olma, görsel olarak türleri teşhis edebilme. Deniz kaplumbağalarının Türkiye’deki yuvalama kumsalları ve potansiyelleri hakkında bilgi sahibi olma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Deniz memelisi nedir? deniz memelisi tipleri, evrimsel tarihleri, zoocoğrafya, dağılım ve göçleri, anatomi ve fizyolojileri
2-Deniz memelilerinin yaşam döngüleri ve üreme, beslenme ekolojileri, predasyon, parazitler ve hastalıklar, davranış ve sosyal organizasyon, karaya vurma vakaları, istismarları ve korunmaları
3-Cetacea ordosunun genel özellikleri, Mysticeti subordosu'nun sistematik ve genel özellikleri, Balaenidae, Balaenopteridae, Eschrichtiidae, Neobalaenidae familyalarının ve türlerinin özellikleri
4-Odontoceti subordosu'nun sistematik ve diğer özellikleri. Physeteridae, Kogiidae, Ziphidae, Monodontidae familyalarının ve türlerinin özellikleri.
5-Delphinidae, Phocoenidae familyalarının ve türlerinin özellikleri
6-Iniidae, Platanistidae, Pontoporiidae (Nehir yunusları) familyalarının ve türlerinin özellikleri. Deniz inekleri (Sirenia) ordosunun genel özellikleri, Dugongidae ve Trichechidae familyalarının ve türlerinin özellikleri
7-Carnivora ordosunun sistematiği ve genel özellikleri, Otariidae, Odobenidae familyalarının ve türlerinin özellikleri
8-ARA SINAV
9-Phocidae familyalarının ve türlerinin özellikleri, Mustelidae, Ursidae familyalarının ve türlerinin özellikleri
10-Reptilia'nın genel özellikleri
11-Crocodilia ordosunun genel özellikleri ve türleri. Squmata ordosu genel özellikleri, denizel türler içeren familyaları, Iguanidae familyası, deniz iguanası özellikleri
12-Elapidae familyasına ait denizel türler ve özellikleri, Hydrophiidae familyasına ait denizel türler ve özellikleri
13-Testunides subordosunun sistematik ve genel özellikleri, Chelonidae ve Dermochelidae familyalarının özellikleri ve türleri
14-Trionychidae familyasının özellikleri ve denizel türleri
15-Denizel memelileri ve sürüngenleri tehdit eden etmenleri ve koruma tedbirlerini kavrama
16-FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek