Geri
SUR212 - Planktonoloji
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR212PlanktonolojiZorunlu240.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Denizel planktonik organizmaları ayırt edebilmek ve bunların ekolojilerini değerlendirebilmektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AĞIRBAŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Özel, İ., 2007, Planktonoloji Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, Yayın no: 56, 270 s.2.Bougis, P., 1976. Marine Plankton Ecology. North-Holland/American Elsevier, Publ.Com.,Inc.,Amsterdam, 355 pp.3.Koray, T., 2002. Denizel Fitoplankton, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, Yayın no: 324.Özel,İ., 2005. Planktonoloji II. Denizel Zooplankton. Ege Üniv.Su Ürün. Fak.Yay. No.49, 269 s.5.Bat, L., Satılmış, H.H., Şahin, F., Üstün, F., Özdemir, Z.B. a Ersanlı, E., 2008. Nobel Yayın: 1287, 248 s.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Planktonun tarihsel gelişimi, genel özellikleri ve plankton sistematiğinin ana hatlarını öğrenme
2-Su kolonunun çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı plankton ekolojisini kavrayabilme ve yorumlayabilme
3-Başlıca planktonik grupların ana temsilcilerini saptayabilme
4-Planktonik gruplarda, beslenme, üreme ve gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme
5-Plankton popülasyonlarının dağılımları, dinamiği, geçici değişimleri, ortamla ilişkilerini kavrayabilme ve yorumlayabilme
6-Planktonun besin zincirindeki yeri ve enerji transferindeki rolü, fizikokimyasal değişikliklere uyumu, küme oluşturmaları ve red-tide hakkında bilgi sahibi olma ve açıklayabilme
7-Ekolojik çalışmalar için gerekli materyali sağlamak için arazi çalışmalarını yapabilmek
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Planktonun tanımı, genel özellikleriDenizel Fitoplankton gruplarının tanınması
2-Planktonun sınıflandırılmasıDiyatom Türlerinin Tanınması
3-Pelajik yaşama uyumDiyatom Türlerinin Tanınması
4-Planktonik organizmaların gruplandırılması, plankton populasyonlarının genel özellikleriDiyatom Türlerinin Tanınması
5-Vertikal dağılım ve diurnal göçDinoflagellat türlerinin tanınması
6-Planktonda zamana bağlı ve mevsimsel değişimlerDinoflagellat türlerinin tanınması
7-Planktonda beslenmeDinoflagellat türlerinin tanınması
8-ARA SINAV
9-Nöston ve plöstonSiliyat Türlerinin Tanınması
10-Planktonik indikatör türlerHoloplanktonik türlerin Tanınması
11-Denizel plankton çeşitliliğine iklimin değişikliğinin etkisiHoloplanktonik türlerin Tanınması
12-Alien planktonHoloplanktonik türlerin Tanınması
13-Plankton çalışmalarında kullanılan yöntemlerDenizel Meroplanktonik Grupların Tanınması
14-Plankton çalışmalarında kullanılan yöntemlerMeroplanktonik Türlerin Tanınması
15-Dönem ödevi sunumlarıMeroplanktonik Türlerin Tanınması
16-FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek