Geri
SUR206 - Balıkçı Gemileri ve Donanımı
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR206Balıkçı Gemileri ve DonanımıZorunlu240.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Geçmişten günümüze balıkçı gemilerinin gelişimi, av araçlarına göre balıkçı gemilerinin donanımları, balıkçı gemilerinin teknik özellikleri, günümüz teknolojine bağlı geliştirilen ve kullanılan güverte üstü ekipmanları konuları hakkında bilgi ve beceri kazandırmak

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ferhat KALAYCI

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Sügen, Y., 2007. Kaptanın Kılavuzu, Akademi Denizcilik, İstanbul, 867 s.2-Sainsbury, J.C., 1996. Commercial Fishing Methods: an introduction to vessels and gears. 359 s.3-Kişisel ders notları

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Balıkçı gemisi tanımı, yapım materyalleri, özellikleri, balıkçı gemilerinde aranan özellikler, temel ölçüler, tonaj ölçüleri, hız, hız-boy, hız-beygir gücü arasındaki bağıntı, trol, çevirme, uzatma, voli avcılığı gemi/tekneleri ve donanım ekipmanları

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Ülkemiz ve uluslararası anlamda su ürünleri avcılığında kullanılan balıkçı gemilerini kavrayabilme
2-Balıkçı gemilerinin yapımında dikkat edilmesi gereken konularını kavrayabilme
3-Balıkçı gemilerindeki balık bulucu cihazlarla av arasında ilişki kurabilme
4-Avcılık yöntemi ve donamı arasındaki ilişkiyi kurabilme
5-Hız-beygir gücü, hız-boy ve yakıt sarfiyat hesaplarını yapabilme
6-Balıkçı gemileri güverte üstü donanımlarını açıklayabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Balıkçı gemisi tanımı, Türkiye balıkçı gemilerinin analizi
2-Balıkçı gemisi yönleri ve güverteleriUygulama
3-Balıkçı gemilerinin tasarımında dikkat edilmesi gereken unsurlarUygulama
4-Yapım materyallerine göre balıkçı gemileri
5-Balıkçı gemileri çeşitleriUygulama
6-Balıkçı gemilerinin özellikleri ve temel ölçüleri
7-Hız-beygir gücü, hız-boy hesaplamaları
8-Ara sınav
9-Yakıt, yağ sarfiyatı, tatlı su gereksinimi gibi temel hesaplamalar
10-Trol gemileri ve donanımları
11-Çevirme avcılığı gemileri ve donanımlarıUygulama
12-Uzatma avcılığı tekneleri ve donanımları
13-Voli, olta ve paraketa av tekneleri ve donanımları
14-Balıkçı gemisi için kullanılan özel terimler
15-Bölgede avcılık yapan balıkçı gemilerini incelemek ve araştırma amaçlı teknik geziUygulama
16-Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek