Geri
SUR204 - Biyokimya
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR204BiyokimyaZorunlu240.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilerin, yaşamın temelini oluşturan yapıların biyokimyasını öğrenmesini, canlılarda hücresel boyutta gerçekleştirilen reaksiyonları tanımasını ve biyoenerjetik ve metabolizma olaylarını kavramasını sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Hakan KARAOĞLU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Keha,E. Ve Küfrevioğlu,Ö.İ, Biyokimya, 632s

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Hücrenin yapısı; çözeltiler; proteinler ve enzimlerin yapı ve işlevleri; nükleik asitlerin, yağların ve karbohidratların yapı ve işlevleri ve metabolizması; metabolizmanın bütünlüğü ve koordinasyonu; kalıtsal materyallerin yapısı, işlevleri ve metabolizması

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Hücrenin yapısı ve genel özellikleri hakkında yorum yapabilme
2-Su ve sulu ortamlarda gerçekleşen reaksiyonların özelliklerini kavrayabilme
3-Proteinlerin ve enzimlerin yapısını, nasıl sentez edildiklerini ve işleyiş mekanizmalarını kavrayabilme
4-Karbohidrat, lipit ve nükleik asitlerin yapısını, nasıl sentez edildiklerini ve işleyiş mekanizmalarını kavrayabilme
5-Hücre zarının yapı ve işleyiş mekanizmasını izah edebilme
6-Metabolizma ve Biyoenerjetik hakkında yorum yapabilme
7-Kalıtsal materyalleri tanıma ve işleyiş mekanizması hakkında yorum yapabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Biyomoleküller ve hücre yapısı
2-Su ve sulu çözeltilerin özellikleri
3-Amino asitler
4-Proteinler
5-Enzimler
6-Karbohidratlar
7-Lipidler ve membran yapısı
8-ARA SINAV
9-Nükleotidlerin ve nükleik asitlerin yapısı özellikleri ve hücredeki dağılımı
10-Metabolizma ve Biyoenerjetik
11-DNA’nın yapısı ve genetik rolü
12-DNA’nın replikasyonu
13-RNA’nın yapısı ve çeşitleri ve Tanskripsiyon
14-Genetik şifre ve gen-protein ilişkileri
15-Protein sentezi
16-FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek