Geri
SUR202 - Limnoloji
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR202LimnolojiZorunlu240.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Dersin Amacı: İç suları tanıtmak, iç sularda yaşayan canlıları tanıtmak, iç suların rantabl kullanılması ve önemini kavramak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut TURAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cirik, S, Cirik, Ş. (2008). (EÜ) Limnoloji (Ders Kitabı). Ege Üniversitesi, İzmir.Turan, D (2012). Turkiye içsu balıkları sistematiği ders notları (basılmamış).

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Dersin İçeriği: İç su ve iç su kaynaklarını tanımak, iç sulardaki biyolojik yaşamı, verimliliği ve bu olaya etki eden doğal faktörleri çeşitli bilimlerin metot ve yöntemlerinden yararlanarak kalitatif ve kantitatif yönden incelenmesi.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Türkiye’nin önemli göl ve akarsularını öğrenmek.
2-İç sularda yaşayan canlıları tanımak.
3-İç su kaynaklarını rantabl kullanabilmeyi öğrenmek.
4-Suyun önemini kavramak.
5-Suyun planlanması ve yönetiminin önemini kavramak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Limnolojinin tanımı, tarihçesi ve yer yüzünde suyun dolaşımı.2
2-İç suların sınıflandırılması, Türkiye’deki önemli akarsular ve uzunlukları.2
3-Türkiye’deki önemli göller bulundukları iller ve yüz ölçümleri.2
4-Dünyadaki önemli göller ve bulundukları ülkeler.2
5-Göllerin jeolojik yapısı ve göllerin oluşumlarına göre sınıflandırılması.2
6-Göllerin morfolojisi ve göllerdeki zonasyon.2
7-Suyun fiziko kimyasal özellikleri.2
8-Ara sınav
9-Göllerdeki akıntılar ve su hareketleri.2
10-İç sulardaki canlı organizmalar: Fitoplankton.2
11-İç sulardaki canlı organizmalar: Zooplankton ve balıklar.2
12-İç sulardaki bentozda yaşayan canlılar.2
13-Göllerde yaşam, besin zinciri, productivite, göllerin evolüsyonu.2
14-Göllerin biyolojik yönden sınıflandırılması, göllerde ötrofikasyon.2
15-Akarsular, akarsu tipleri, akarsularda zonasyon ve akarsuların fiziko kimyasal özellikleri, havza planlaması bakımından hidro elektrik santrallerinin (HES) incelenmesi.2
16-Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek