Geri
SUR213 - Sucul Omurgasızlar
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR213Sucul OmurgasızlarZorunlu230.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin sucul ortamda yaşayan omurgasız canlıların sistematik ve biyo-ekolojik özelliklerini kavramasını sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Ahmet Mutlu GÖZLER

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ergen, Z. Sucul Omurgasızlar Ders Notları, 104 s. Yardımcı Kitaplar: Atatür, K. M., Budak, A. a Göçmen, B., 2003. Omurgasızlar Biyolojisi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 187. Bornova-İzmir. 501s Barnes, R. D., 1968. Invertebrate Zoology, Saunders company, Philadelphia, London, Toronto. 820 pages. Demirsoy, A., 1998. Yaşamın Temel Kuralları (Omurgasızlar), Cilt 2, Kısım 1, Metaksan A. Ş. Ankara. 1210 sayfa. Pechenic, A. J., 1996. Biology of the Invertebrates, Wm. C. Brown Publishers. 554 pages.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Hayvan sistematiğinin başlıca özellikleri; omurgasız hayvanların biyolojik, sistematik ve ekolojik özellikleri; Protozoa'dan başlayarak Echinodermata'ya kadar olan omurgasız gruplardan özellikle ekonomik öneme sahip türlerin genel özellikleri.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Hayvan taksonomisinin genel özellikleri hakkında yorum yapabilme
2-Tek hücreli canlıların (Protozoa) biyo-ekolojik özellikleri ve taksonomisi hakkında yorum yapabilme
3-Süngerlerin (Porifera) Knidlilerin (Cnidaria) ve Taraklıların (Ctenophora) biyo-ekolojik özelliklerini ve taksonomisini açıklayabilme
4-Sucul kurtların ve sülüklerin (Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida) biyo-ekolojik özelliklerini ve taksonomisini açıklayabilme
5-Sucul eklembacaklıların (Arthropoda) biyo-ekolojik özellikleri ve taksonomisi hakkında yorum yapabilme
6-Yumuşakcaların (Mollusca), Derisidikenlilerin (Echinodermata) biyo-ekolojik özelliklerini ve taksonomisini açıklayabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Türün tanımı, hayvan sistematiğinin tarihçesi ve prensipleriMikroskobun tanıtılması ve sistematik hakkında bilgiler
2-Tek hücreli canlıların (Protozoa) genel özellikleri; Flagellata ve Rhizopoda klasislerinin biyo-ekolojik özellikleri ile sistematiğiFlagellata ve Rhizopoda klasislerine ait türlerin incelenmesi
3-Tek hücreli canlılardan Sporozoa ve Ciliata klasislerinin biyo-ekolojik özellikleri ile sistematiğiCiliata klasisine ait türlerin incelenmesi
4-Süngerlerin (Porifera) genel özellikleri ve sistematiğiSüngerlere ait türlerin incelenmesi
5-Knidlilerin (Cnidaria) genel özellikleri ve sistematiğiKnidlilere ait türlerin incelenmesi
6-Taraklıların (Ctenophora), Yassı Kurtların (Platyhelminthes) ve Yuvarlak Kurtların (Aschelminthes) genel özellikleri ve sistematiğiTaraklılara, Yassı Kurtlara ve Yuvarlak Kurtlara ait türlerin incelenmesi
7-Halkalı Kurtların (Annelida) genel özellikleri ve sistematiğiHalkalı Kurtlara ait türlerin incelenmesi
8-ARA SINAV
9-Arthropoda’nın genel özellikleri; Chelicerata, Branchiopoda, Ostracoda ve Copepoda’nın biyo-ekolojik özellikleri ile sistematiğiBranchiopoda ve Copepoda’ya ait türlerin incelenmesi
10-Cirripedia ve Malacostraca’nın genel özellikleri ve sistematiğiCirripedia ve Malacostraca’ya ait türlerin incelenmesi
11-Mollusca’nın genel özellikleri; Amphineura ve Gastropoda’nın biyo-ekolojik özellikleri ile sistematiğiAmphineura ve Gastropoda’ya ait türlerin incelenmesi
12-Scaphopoda ve Bivalvia’nın genel özellikleri ve sistematiğiScaphopoda ve Bivalvia’ya ait türlerin incelenmesi
13-Cephalopoda’nın genel özellikleri ve sistematiğiCephalopoda’ya ait türlerin incelenmesi
14-Echinodermata’nın genel özellikleri; Echinoidea ve Asteroidea’nın biyo-ekolojik özellikleri ile sistematiğiEchinoidea ve Asteroidea’ya ait türlerin incelenmesi
15-Ophiuroidea, Holothuroidea ve Crinoidea’nın genel özellikleri ve sistematiğiOphiuroidea, Holothuroidea ve Crinoidea’ya ait türlerin incelenmesi
16-FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek