Geri
SUR211 - Meteoroloji
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR211MeteorolojiZorunlu230.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Navigasyon ve Meteoroloji hakkında temel bilgiler edinme, navigasyon ve meteoroloji hakkında elde edilen bilgileri denizcilik ve su ürünleri alanında kullanma ve değerlendirebilmeyi sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bülent VEREP

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Meteoroloj, Atatürk Üniv. Ders Kitabı2.Anonim., 1995. Deniz Meteorolojisi El Kitabı. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 126 s. Ankara.3.Kaptanın Klavuzu, Yücel Sügen

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Meteorolojinin tanımı, tarihçesi, çalışma alanı, atmosfer, gazlar, küresel ısınma, atmosferin katmanları, sıcaklık, basınç, rüzgar, bofor skalası, bulut oluşumu, bulut çeşitleri, yağış, sis ve güneşlenme.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Navigasyon ve Meteoroloji hakkında temel bilgiler edinme
2-Navigasyon ve Meteoroloji hakkında verileri bilimsel olarak değerlendirip ortaya çıkan sorunları analiz edebilme ve çözümler geliştirebilme
3-Navigasyon ve Meteoroloji hakkında elde edilen bilgileri deniz çalışmalarında kullanabilme
4-Navigasyon ve Meteoroloji hakkında elde edilen bilgileri farklı disiplinlerle olan çalışmalarda kullanabilme ve yorumlayabilme
5-Navigasyon ve Meteoroloji hakkında ilgili kaynaklara ulaşabilme ve yararlanabilme
6-Araştırmaya dönük verileri metod ve ilkeleri dikkate alarak Navigasyon ve Meteoroloji hakkında elde edilen bilgileri kullanma ve değerlendirebilme
7-Navigasyon ve Meteoroloji hakkında elde edilen bilgileri sorumluluk alarak yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
8-Navigasyon ve Meteoroloji hakkında elde edilen bilgileri su ürünleri alanında kullanabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Meteorolojinin tanımı, tarihçesi, çalışma alanı, bölümleri ve deniz meteorolojisinin tanımı. Atmosfer nedir, önemi ve atmosferin bileşimi.Meteoroloji istasyonunda rasat parkının ziyareti
2-Atmosferde bulunan bazı gazların önemi ve özellikleri : a) Oksijen, b) Karbondioksit, c) Azot ve d) Ozon. Küresel ısınma ve kyoto protokolü hakkında genel bilgiler.Meteoroloji istasyonunda toprak ve güneşlenme termometrelerinin incelenmesi
3-Atmosferde sıcaklık ve basınç tanımı, ölçüm metotları ve ölçüm için kullanılan cihazlar. Atmosferde basınçı değiştiren faktörler ve alçak ve yüksek basınç alanlarının oluşumu.Meteoroloji istasyonunda aktinometre ve helyografın incelenmesi
4-Rüzgarın oluşumu, rüzgarı etkileyen faktörler ve Deniz meteorolojisinde Bofor skalası ve uygulamaları. Rüzgarların sınıflandırılması, büyük rüzgar sistemleri ve günlük rüzgar sistemleri.Meteoroloji istasyonunda rüzgar gülü ve anemometrenin incelenmesi
5-Atmosferde su buharı, bulutlar ve oluşumu, bulutluluk miktarı, bulut yoğunluğu. Bulut çeşitleri, bulutların yüksekliklerine göre sınıflandırılması.Meteoroloji istasyonunda barometre ve barografın incelenmesi
6-Sis’in tanımı, oluşum mekanizması ve sislerin oluşumları ve yoğunluklarına göre sınıflandırılması.Meteoroloji istasyonunda otomatik rasat cihazı ve hava tahmini sürecinin incelenmesi
7-Navigasyonun tanımı ve tarihçesiKöprüüstü aletlerinin tanıtılması
8-ARA SINAV
9-Seyir nedir, seyir çeşitleriDeniz haritalarının tanıtımı
10-Harita kullanımıDeniz haritası üzerinde rota ve kerteriz alma
11-Mevki koyma ve mevki koyma çeşitleriGüverte simülatör eğitimi ve uygulaması
12-Pusula okuma, manyetik pusulada düzeltmeGüverte simülatör eğitimi ve uygulaması
13-Seyir rotası hesaplamaGüverte simülatör eğitimi ve uygulaması
14-Fenerler ve şamandra sistemleriFakülte gemisiyle deniz uygulaması
15-Dönem projesi sunumlarıFakülte gemisiyle deniz uygulaması
16-FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek