Geri
SUR209 - Osaenoloji
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR209OsaenolojiZorunlu230.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin okyanus ve denizlerin genel özellikleri, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik özellikleri ve deniz teknolojisi konularını kavrayabilmeleri ve denizlerde uygulanan oşinografik araştırma yöntemlerini ve kullanılan ekipmanlarını öğretmektir. Ayrıca su ürünleri mühendisliğinin gerektirdiği deniz akıntıları, dalgaları ve gelgit gibi dinamik oşinografik bilgilerin yanında deniz canlı kaynaklarının okyanuslarda dağılımını etkileyen tüm faktörlerle ilgili bilgi kazandırılmasıdır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bülent VEREP

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Kocataş, A. Oseanoloji-Deniz Bilimlerine Giriş. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, 357 s.2.Geldiay, R. a Kocataş, A. 1998. Deniz Biyolojisine Giriş, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 31, 562 s.3.Ünsal, İ. Oseanografi, İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Sayı:1269.4.Duxbury, A.C. a Duxbury, A. B., 1997. Oceans. An Introduction to the World’s. W.C. B., McGraw Hill.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Okyanusların genel özellikleri, okyanus dibinin fizyografisi, okyanuslarda sedimentasyon, deniz suyunun genel bileşimi-özellikleri, sinoptik-dinamik fiziksel oseanografi, deniz ekolojisi ve canlı toplulukları, denizel kaynaklar-bunlardan yararlanma ve oseanolojik araştırmalarda kullanılan araç-gereçler.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Oseanografinin tarihsel gelişimini, okyanus çukurlarının-sularının oluşumunu, okyanus ve denizlerin tanımsal ayrımını ve özelliklerini açıklayabilme
2-Okyanus dibinin fizyografik özelliğini açıklayabilme
3-Okyanuslarda görülen sediment kaynaklarını açıklayabilme
4-Deniz suyunun genel bileşimi ve bu bileşimi etkileyen süreçleri açıklayabilme
5-Okyanusların sinoptik fiziksel özellikleri üzerine yorum yapabilme
6-Okyanusların dinamik fiziksel özelliklerini açıklayabilme
7-Denizel ortamın ekolojik yönden sınıflandırılmasını, pelajik bölgenin ve bentik bölgenin canlı toplulukları ve biyo-ekolojik özelliklerini açıklayabilme
8-Denizel kaynakları tanımlayabilme, bunlardan yararlanmayı,denizlerde görülen pollusyon tiplerini, oseanolojik araştırmalarda kullanılan araç-gereçler ve özelliklerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Oseanografinin tarihsel gelişimi; yeryuvarı, okyanus ve yaşamın orijini; okyanus ve denizin tanımı ve genel özellikleriOşinografik araştırmalarda kullanılan alet ve ekipmanların incelenmesi
2-Okyanus dibinin fizyografisi, mevcut okyanusların genel fizyografik özellikleriDenizde bulanıklık ve seki diski ölçümü
3-Sedimentlerin boy şekil ve kaynakları; sedimentasyon hızı ve sedimentlerin vertikal ve coğrafik dağılışlarıDenizden greb kullanılarak sediment örneği alma uygulaması
4-Deniz suyunun genel bileşimi ve bileşimini etkileyen süreçler; deniz suyunda çözünmüş halde bulunan inorganik maddelerDenizde su örneği alma kaplarının laboratuarda tanıtımı
5-Deniz suyunda çözünmüş halde bulunan organik maddeler, gazlar ve asılı halde bulunan organik ve inorganik parçacıklarCTD veya multiprob sonda cihazının tanıtımı ve çalışma prensibi
6-Temperatür, salinite, basınç, yoğunluk özellikleri ve okyanuslardaki dağılışlarıDenizden nansen şişeleriyle su örneği alma ve CTD sonda ile fiziksel parametrelerin ölçümü uygulaması
7-T-S diagramı, su tipi ve su kütlesi kavramları; deniz suyunun optik, akustik ve diğer fiziksel özellikleriDeniz Kıyı ortamında littoral bölgenin tanıtımı
8-ARA SINAV
9-Akıntılar, dalgalar ve genel özellikleriDalga ve Akıntı ölçerin tanıtımı
10-Med-cezir hareketleri; yaşam sahası olarak denizler; denizel biyotaMaregrafın tanıtımı ve çalışma prensibi
11-Denizel ortamın ve organizmaların ekolojik sınıflandırılması; ekolojik faktörler ve organizmalara etkileriDeniz biyolojisi laboratuarında canlıların incelenmesi
12-Pelajik bölgenin ve bentik bölgenin canlı topluluklarıDeniz biyolojisi laboratuarında canlıların incelenmesi
13-Denizlerin organik madde verimi ve organik madde döngüsü; Denizlerin biyolojik, kimyasal, jeolojik, fiziksel kaynakları ve bunlardan yararlanmaDenizde uygulama
14-Oseanolojik araştırmalar ve bu araştırmalarda kullanılan başlıca araç-gereçlerDenizde uygulama
15-Dönem projesi sunumlarıDönem proje sunumları
16-FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek